› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

zabytki Elbląga

A A A

Stare Miasto

Pierwszym w kolejności i najważniejszym miejscem 
w Elblągu, jakie powinien odwiedzić turysta jest elbląska starówka. Stare Miasto to dzielnica z historycznym układem urbanistycznym, podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, charakterystyczną dla Elbląga Ścieżką Kościelną oraz zespołem zrekonstruowanych kamieniczek.
Od kilkudziesięciu lat trwa odbudowa starówki, niemal całkowicie zniszczonej w czasie II wojny światowej. Pieczołowicie rekonstruowane kolejne kwartały, nawiązują do dawnego stylu tego miejsca. Wśród zachowanych zabytków, znajdują się budowle gotyckie: katedra pw. Św. Mikołaja, Kościół Najświętszej Marii Panny i klasztor Dominikanów dzisiejsze Centrum Sztuki - Galeria El, Brama Targowa, Zespół Szpitalny pw. Świętego Ducha dzisiejsza Biblioteka Elbląska, dawne gimnazjum dziś Muzeum Archeologiczno-Historyczne.
Elbląska starówka to prawdziwe eldorado dla badaczy dziejów i największy poligon archeologiczny w Europie. Wydobyte przez archeologów przedmioty trafiają do elbląskiego muzeum.
Dziś na Starym Mieście na turystów czekają liczne kawiarenki, hotele, restauracje, puby i pizzerie. Z Bulwaru Zygmunta Augusta wypływają w sezonie turystycznym statki, które zabierają turystów w rejs po Kanale Elbląskim, ale także do Krynicy Morskiej i Kaliningradu.

 

Katedra pw. Św. Mikołaja

Początki kościoła datuje się na około 1247 rok. Jest to jeden z najwyższych obiektów sakralnych w Polsce (wysokość wieży to 97 m). Siedziba najstarszej w mieście parafii katedralnej św. Mikołaja, a od 25 marca 1992 katedra diecezji elbląskiej. Jest to świątynia trzynawowa, halowa z dwuprzęsłowym prezbiterium. Przez wieki uległa kilkukrotnie przebudowom m.in. po wielkim pożarze z 1777 roku oraz po drugiej wojnie światowej, kiedy to została mocno zniszczona.
Do najcenniejszych zabytków, stanowiących wyposażenie wnętrza katedry należą: gotycka chrzcielnica z brązu z 1387 r. wykonana przez mistrza Bernhausera, drewniane figury apostołów, wielka gotycka rzeźba św. Mikołaja oraz późnogotyckie ołtarze Trzech Króli, słodowników, NMP i flisaków, przeniesione z innych elbląskich kościołów. Tuż przy przy południowo-zachodnim narożniku katedry od 2001 r. znajduje się pomnik Jana Pawła II, który upamiętnia wizytę papieża w Elblągu w 1999 roku.

 

Ścieżka kościelna

Jest jednym z najbardziej unikatowych zabytków w skali kraju. Dawniej stanowiła najkrótszą drogę między kamienicami, łącząc trzy kościoły Starego Miasta. Prowadziła od kościoła św. Ducha (dziś Biblioteka Elbląska), przebiegała przy kościele św. Mikołaja i kończyła się przed bramą podominikańskiego klasztoru NMP (obecnie Galeria El). Po drugiej wojnie światowej ocalał tylko odcinek łączący ulice Świętego Ducha i Mostową. Po jej renowacji w 2006 r. została udostępniona dla turystów. Można ją zwiedzać codziennie od godz. 9 do 17.

 

Brama Targowa

Została zbudowana w XIV wieku, jako fragment nieistniejących już murów obronnych miasta. Dziś to jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych zabytków Elbląga. Od północnej strony umieszczona była w przeszłości brama, która broniła dostępu do miasta w porze nocnej. W 1755 roku na dachu Bramy Targowej pojawił się hełm w stylu barokowym, który ufundowali mieszkańcy, stworzono także taras widokowy oraz zamontowano zegar. W czasie drugiej wojny światowej Brama została mocno zniszczona. Odbudowano ją w latach czterdziestych XX wieku w kształcie średniowiecznym, wracając tym samym do starej formy dachu. W 2000 r. na Bramie ponownie zainstalowano zegar, ufundowany przez Ortwina Runde – nadburmistrza Hamburga, który urodził się w Elblągu. Z Bramą Targową związana jest legenda o dzielnym Piekarczyku, który w 1531 roku miał uratować Elbląg przed najazdem krzyżaków. Dziś wydarzenie to przypomina pomnik Piekarczyka stojący przed bramą od 2006 r. Brama ma siedem kondygnacji i 26 m wysokości. Na najwyższym z pięter znajduje się taras widokowy. Po remoncie w 2006 r. została udostępniona turystom.

 

Centrum Sztuki Galeria El

Dawny kościół podominikański pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół i klasztor zbudowany został w XIII wieku przez przybyłych do Polski dominikanów. W 1238 roku otrzymali oni od mistrza krajowego krzyżackiego Hermanna Balka akt lokacyjny. Budowlę wykonano w kilku etapach, kilkakrotnie też przebudowywano. W czasie drugiej wojny światowej w 1945 roku, świątynia została poważnie uszkodzona. W latach 60. kościół został odbudowany a następnie zaadoptowany na centrum sztuki współczesnej. Na ścianach i posadzkach znaleźć można płyty nagrobne i epitafia pochodzące m.in. z XVII i XVIII wieku. Od kilkudziesięciu lat w zabytkowych wnętrzach odbywają się wystawy, przedstawienia i koncerty.

 

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida

Obecna siedziba Biblioteki Elbląskiej mieści się w dawnym Zespole Szpitalnym pw. Świętego Ducha. Jego początki datowane są na 15 marca 1242 roku, kiedy to wystawiony zostaje przez radę miejską Elbląga oraz mistrza krajowego, akt fundacyjny dla tego obiektu. Zespół budynków pełnił najpierw funkcję przytułku dla starców i chorych, a następnie służył jako szpital. Podczas walk o Elbląg w 1945 r. w czasie drugiej wojny światowej, dawny zespół spłonął i pozostały po nim jedynie ruiny. Odbudowę rozpoczęto w 1968 roku, a po jej zakończeniu i adaptacji pomieszczeń, w dawnym zespole szpitalnym znalazła siedzibę Wojewódzka Biblioteka Publiczna, dziś Biblioteka Elbląska. Biblioteka dysponuje ponad półmilionowym księgozbiorem, w tym bardzo cennymi starodrukami. Znana jest także z ciekawych inicjatyw kulturalnych. W jej gmachu dobywają się m.in. wystawy, spotkania, konferencje, koncerty i uroczystości.

 

Muzeum Archeologiczno – Historyczne

Budynek elbląskiego muzeum mieści się na terenie Podzamcza dawnego Zamku Krzyżackiego. Elbląski zamek został zburzony w 1454 r. przez elblążan, którzy zbuntowali się przeciwko panowaniu Zakonu. Do czasów dzisiejszych przetrwały jedynie fragmenty starych murów obronnych. Muzeum mieści się w dwóch budynkach: dawnej Słodowni, nazywanej Podzamczem oraz w dawnym Gimnazjum Miejskim z XVI w. (pierwsze polskie gimnazjum humanistyczne). Na dziedzińcu Muzeum można również obejrzeć zrekonstruowany w ostatnich latach dom wikingów z Truso. W otwartym w 1954 r. muzeum oglądać można eksponaty pochodzące z dwóch wykopalisk archeologicznych prowadzonych na Starym Mieście w Elblągu i na terenie dawnej osady handlowej Truso w Janowie koło Elbląga. Są to m.in. przedmioty wykonane z ceramiki, metalu, drewna, skóry, bursztynu, szkła itp. Niektóre z nich stanowią ewenement na skalę europejską, jak chociażby kolekcja średniowiecznych instrumentów muzycznych, znaków pielgrzymich, czy tablic woskowych używanych kiedyś jako pomoc dydaktyczna. Kolekcje uzupełniają wyroby elbląskiego rzemiosła: meble, puchary z cyny itp.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.