› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

ścieżki rowerowe

A A A

W ciągach elbląskich dróg publicznych funkcjonuje sieć ścieżek rowerowych o łącznej długości 20,150 km. Każdego roku na przebudowywanych ulicach, przy udziale środków UE tworzone są nowe odcinki ścieżek rowerowych. Jak podaje Urząd Miasta, z uwagi na określone granice lokalizacyjne inwestycji drogowych nie zawsze udaje się połączyć trasy rowerowe w odpowiednio długie ciagi rowerowe. Na elbląskich ścieżkach rowerowych ruch rowerowy ma charakter lokalno-gospodarczy. Niektóe odcinki dróg publicznych mają wspólny przebieg z międzynarodowym szlakiem turystycznym oznaczonym symbolem R-1. Wprowadzono kilka lat temu oznakowanie uzupełniające typu R-1, R-2, R-3. Oznakowanie trasy leży w kompetencji elbląskiego Oddziału PTTK.

Przez Elbląg i okolice wiodą również szlaki turystyczne zarówno piesze, jak i rowerowe, do któych należą:
 

Szlak R-1 - to międzynarodowy szlak rowerowy prowadzący z zachodu na północ Europy. Zaczyna się w Calais (Francja), a kończy w Petersburgu (Rosja). W Polsce prowadzi od granicy z Niemcami w Kostrzyniu nad Odrą do granicy z obwodem kaliningradzkim w Gronowie. W okolicach Elbląga prowadzi przez Żuławy Elbląskie, Wysoczyznę Elbląską i Nizinę Warmińską. Na jego trasie znajdują się takie miejscowości jak: Sztum, Bągart, Święty Gaj,  Stare Dolno, Nowe Dolno, Dzierzgonka, Krzewsk, Żurawiec,  Tropy Elbląskie,  Raczki Elbląskie, Elbląg,  Łęcze, Kadyny, Tolkmicko, Frombork i Braniewo. Długość szlaku w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 87,3 km, w tym w powiecie elbląskim - 47,5 km.

Szlak R-64 - Transgraniczny Szlak Rowerowy prowadzący wokół Zalewu Wiślanego. Po stronie polskiej swój początek ma w Piaskach na Mierzei Wiślanej, a kończy się na przejściu granicznym w Gronowie. Prowadzi przez Krynicę Morską, Sztutowo prom w Kępinach Wielkich, Nowakowo, Elbląg, Bielany, Krasny Las, Próchnik, Łęcze, Suchacz, Kadyny, Tolkmicko, Chojnowo, Frombork do Braniewa. Długość szlaku wynosi 187 km.

Szlak R-10 (Hanzeatycki) - Szlak rowerowy prowadzący dookoła Morza Bałtyckiego. Na terenie Polski wiedzie przez: Świnoujście, Kołobrzeg, Jarosławiec, Ustkę, Trójmiasto, Elbląg, Frombork i Braniewo, dochodząc do granicy z Rosją w Gronowie.

Szlak Rakowskich Lasów - szlak rowerowy o długości ok. 36 km biegnący w obrębie miasta Elbląga. Rozpiętość między wysokościami wynosi tu 175 m. Zaczyna się na elbląskim Starym Mieście, skąd kieruje się na północny wschód do Jagodnika. Polno-leśną drogą dociera z kolei do Jeziora Martwego, a następnie wiedzie ku wsi Próchnik. Stąd prowadzi ku Zatoce Elbląskiej i powraca do miasta.

Szlak do Miejskich Wód (szlak żółty) - 18-kilometrowy szlak rowerowy z Elbląga do Jeziora Martwego przez Dąbrowę, Jezioro Goplanica, Jagodnik. Od Jeziora Martwego kieruje się do Próchnika, mijając Jezioro Stare, a następnie zmierza do Rubna, gdzie kończy bieg.

Szlak Pięknych Widoków - szlak o długości ok. 34 km na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Rozpoczyna się na elbląskim Starym Mieście, ulicami Królewiecką i Fromborską wiedzie do Próchnika, a dalej czerwonym szlakiem Kopernikowskim do Łęcza, jednej z najstarszych wsi regionu, w której ślady osadnictwa sięgają epoki żelaza.  Następnie biegnie do Suchacza, a stąd wzdłuż Zalewu Wiślanego do Kamionka Wielkiego,  Nim szlak skończy swój bieg w Elblągu, mija rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska”, stanowiący przede wszystkim oazę ptactwa wodno-błotnego.

Szlak Południowy - szlak o długości 34 km biegnący w południowej części Wysoczyzny Elbląskiej. Rozpiętość między skrajnymi wysokościami wynosi tu ok. 170 m. Swój bieg zaczyna na elbląskiej Starówce, skąd przez park Dolinka wiedzie do Bażantarni, a następnie kolejno do: Kamiennika Wielkiego, Pomorskiej Wsi, Weklic i Przezmarka. Stąd przez Nowinę i Gronowo Górne wraca do Elbląga.

Szlak Wysoczyzny Elbląskiej - szlak o długości ok. 50 km, na którym różnica między skrajnymi wysokościami wynosi 181 m. Rozpoczyna się w Bażantarni, gdzie wiedzie czerwonym szlakiem w kierunku Dąbrowy, a następnie dociera do Jagodnika. Stąd wiedzie do Jeziora Martwego, mija wieś Pagórki, w której znajduje się zabytkowy dom podcieniowy i kieruje się rezerwatu „Buki Wysoczyzny Elbląskiej”. Kolejnym punktem na szlaku są Kadyny, gdzie zachowało się sporo zabytków architektury, w tym pałac i zespół klasztorny z XVII wieku. Wzdłuż linii kolei nadzalewowej szlak dociera do Suchacza, a dalej do Nadbrzeża i Kamionka Wielkiego, gdzie zachowała się zagroda holenderska z 1772 roku. Szlak kończy swój bieg w Elblągu, mijając Zatokę Elbląską, stanowiącą oazę dla ptactwa wodno-błotnego.

Szlak czerwony (Kopernikowski) – jego zamierzeniem było połączenie miejsc, w których przebywał Mikołaj Kopernik. Prowadzi on z Torunia do Olsztyna i przebiega przez takie miasta jak: Kwidzyn, Malbork, Elbląg, Frombork, Braniewo i Pieniężno. W okolicach Elbląga na jego trasie znajdują się: miasto Elbląg, Bażantarnia, Jagodnik, Próchnik, Łęcze, Suchacz, Kadyny, Tolkmicko i Święty Kamień.

Szlak niebieski (Świętego Wojciecha) – szlak zaczyna się w Elblągu, a kończy w Świętym Gaju, miejscu w którym zabity przez Prusów został misjonarz i biskup praski Wojciech. Prowadzi przez Raczki Elbląskie i najniższy punkt Polski (depresja 1,8 m p.p.m.), Tropy Elbląskie, Stare Dolno oraz Kwietniewo, malowniczymi terenami Żuław i okolicy jeziora Druzno.

Szlaki Bażantarni:

W elbląskim parku leśnym Bażantarnia oznakowane są cztery szlaki turystyczne o łącznej długości 30,5 km.

Szlak czerwony WM-06-c (Kopernikowski) – stanowi odcinek Szlaku  Kopernikowskiego z Torunia przez Malbork, Frombork do Olsztyna. W Bażantarni liczy 4,5 km i zaczyna się przy restauracji “Myśliwska”, a kończy przy parkingu obok gajówki w Dąbrowie. Jego trasa wiedzie  wzdłuż Srebrnego Potoku, obok mostku Elewów, Parasola i Górą Jagiellońską. Przejście szlaku zajmuje średnio około półtorej godziny.

Szlak niebieski WM-2001-n (Okrężny) – dzieli się na dwa odcinki: krótszy i łatwiejszy "Leśny" oraz dłuższy i trudniejszy "Górski".

- szlak "leśny" (3,6 km), zaczyna się przy restauracji "Myśliwska", biegnie w stronę Dąbrowy i dalej do Parasola. Na jego pokonanie potrzeba około godziny.
- szlak "górski" (6,4 km), na jego drodze znajduje się wiele wzniesień, jarów i wąwozów. Swój początek ma przy Parasolu i prowadzi przez Górę Ludową, Czarci Jar, Górę Sowią, Urwisko Krystyny do restauracji "Myśliwska". Przejście tej trasy zajmuje około 2,5 godzin.

Szlak zielony WM-2003-z (Ścieżka Jaszczurek) – rozpoczyna się przy restauracji "Myśliwska" i przebiega przez wzgórze Belweder oraz Parasol do Stagniewa. Tu kończy się na przystanku PKS. Przejście 7 km wymaga średnio 2 godzin.Szlak żółty WM-2002-y (Okólny) – mimo iż jest to najdłuższy ze szlaków (liczy 9 km), to jest dosyć łatwy. Jego pokonanie zajmuje około 3 godzin. Szlak zaczyna się w pobliżu pętli tramwajowej linii nr 2 na ul. Marymonckiej (przy pomniku przyrody, obok mostku na rzece Kumieli). Po drodze mijamy stary młyn, mostek Elewów i cmentarz Dębica. Trasa kończy się przy restauracji "Myśliwska".

 

 

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.