› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

miasta partnerskie

A A A

Miasta partnerskie Elbląga

BAŁTIJSK - Rosja
www.baltijsk.net

Bałtijsk – około 30-tysięczne miasto nad Morzem Bałtyckim i Zalewem Kaliningradzkim w Obwodzie Kaliningradzkim. Początki miasta sięgają XVII w. Do 1946 r. należał do Prus Wschodnich i nazywał się Pilawa. Obecnie port wojenny i awanport Kaliningradu połączony z nim kanałem. Do niedawna, ze względu na bezpieczeństwo państwowe i liczne obiekty marynarki wojennej, wstęp na teren miasta był możliwy tylko za okazaniem przepustki. W mieście planowana jest budowa od strony morza dużego portu handlowego. Jedną z wielu atrakcji turystycznych stanowi Muzeum Floty Bałtyckiej. Przed miastem, w miejscowości Tenkity, w 1997 roku ustawiono wykonany w Elblągu, wielki krzyż upamiętniający miejsce, w którym według legendy męczeńską śmiercią zginął Św. Wojciech.

Umowę partnerską Elbląga z Bałtijskiem podpisano w 1994 r. Dotyczyła ona współpracy transgranicznej, architektury i budownictwa, transportu wodnego, obsługi biznesu, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, kultury i sportu.


BAOJI - Chiny
www.baoji.gov.cn

Baoji – miasto o statusie prefektury miejskiej w środkowych Chinach, w prowincji Shaanxi, nad rzeką Wei He. W 2010 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 472 tys. Pierwsze informacje o mieście pochodzą z III w. p.n.e., gdy powstała tu twierdza na szlaku jedwabnym. Miasto rozwinęło się znacznie po 1937 r., co miało związek z budową sieci kolejowej. Dziś jest to ważny ośrodek  przemysłowy, administracyjny, gospodarczy i handlowy. Posiada rozwinięty przemysł metalurgiczny (hutnictwo żelaza), maszynowy (m.in. maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego), elektrotechniczny, włókienniczy (bawełniany), drzewny, papierniczy, zapałczany oraz spożywczy, zakłady naprawcze taboru kolejowego. Ważny węzeł kolejowy. Niewielki port lotniczy. W mieście znajduje się dużo ciekawych zabytków.

Umowę o współpracy Elbląga z Baoji podpisano w 1997 r.


COMPIÈGNE - Francja
www.compiegne.fr

Compiègne to niewielkie miasto nad rzeką Oise w północnej Francji, trwale wpisane w historię Francji. Zamieszkuje go ponad 40 tys. mieszkańców. Miasto ma związek z wieloma ważnymi wydarzeniami historycznymi. 11 listopada 1918 w Rethondes, w rejonie Compiegne, podpisano układ o kapitulacji Niemiec i zakończeniu I wojny światowej. 22 lata później, 22 czerwca 1940 roku w tym samym miejscu, przedstawiciel dowództwa pokonanych wojsk francuskich gen. Charles Huntziger podpisał w obecności Adolfa Hitlera zawieszenie broni na warunkach przedstawionych przez gen. Alfreda Jodla. Dziś jest to ośrodek przemysłu metalowego, maszynowego, chemicznego i spożywczego. Jest to także miasto wielu gotyckich i klasycystycznych zabytków.
Porozumienie o wzajemnych kontaktach Elbląga i Compiègne podpisano w 2000 roku, a umowę o partnerstwie miast bliźniaczych w 2002 roku. Dotyczy ona współpracy w zakresie rozwoju i umacniania demokracji, a także przyjaźni między Polska i Francją. Zadeklarowano stałą wymianę doświadczeń i informacji. Przewidziano wymianę specjalistów, dzieci i młodzieży. Ułatwia kontakty gospodarcze między małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami miast.


COQUIMBO - Chile
www.gorecoquimbo.cl

Coquimbo – miasto w północnym Chile nad Oceanem Spokojnym w regionie Coquimbo, port nad zatoką Coquimbo. Założone w 1850 roku. Liczy ponad 110 tys. mieszkańców. Ośrodek handlowy regionu rolniczego przy Drodze Panamerykańskiej. Przemysł spożywczy, skórzany. Duży ośrodek turystyczny. Kilkakrotnie niszczone przez trzęsienia ziemi (m.in. w 1922).
Umowę o współpracy między Elblągiem a Coquimbo podpisano w 1995 r.


DRUSKIENNIKI - Litwa
www.druskininkai.lt

Druskienniki (Druskininkai) - miasto na południu Litwy, nad rzeką Niemen, w pobliżu granic z Białorusią i Polską. Zamieszkałe przez ponad 16 tys. mieszkańców. Największe i najnowocześniejsze uzdrowisko na Litwie, jedno z najlepszych uzdrowisk klimatycznych i balneologicznych w Europie. Występują tu liczne źródła mineralne i pokłady borowiny. W tamtejszych sanatoriach leczy się choroby układu trawienia i dróg żółciowych, układu krążenia, górnych dróg oddechowych i chorób kobiecych. Po pierwszej wojnie światowej miasto było częścią II Rzeczypospolitej Polskiej, a uzdrowisko często odwiedzał Józef Piłsudski. W 1939 stało się częścią Republiki Białoruskiej, a po II wojnie, Republiki Litewskiej.
Umowę partnerską między Elblągiem i Druskiennikami podpisano w 1996 roku. Dotyczy współpracy w dziedzinach gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury, wymiany informacji w tym doświadczeń samorządów.


KALININGRAD - Rosja
www.klgd.ru

Kaliningrad - stolica obwodu kaliningradzkiego w Federacji Rosyjskiej, u ujścia rzeki Pregoły do Bałtyku, zamieszkiwana przez około 430 tys. mieszkańców. Do 1946 r. Königsberg (polska nazwa Królewiec), należał do Prus Wschodnich. Po II wojnie światowej na mocy postanowień poczdamskich miasto wcielono do ZSRR. Założone w 1255 przez Krzyżaków. Od 1457 siedziba wielkiego mistrza krzyżackiego. W 1724 r. Fryderyk Wilhelm I wydał reglament ratuszowy scalający trzy miasta: Stare Miasto, Knipawę i Lipnik w jedno miasto Königsberg. Dziś Kaliningrad to duży port handlowy i rybacki, ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy oraz port lotniczy.
Umowę o współpracy Elbląga z Kaliningradem podpisano w 1994 r. Dotyczy ona bezpośrednich kontaktów między organizacjami państwowymi, społecznymi, handlowymi oraz przedsiębiorstwami miast w sferze produkcji i handlu, w dziedzinie kultury, nauki i ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy transgranicznej.


LEER - Niemcy
www.leer.de

Leer - miasto powiatowe w północno-zachodniej części Niemiec nad Morzem Bałtyckim, leżące w kraju związkowym Dolna Saksonia niedaleko granicy z Holandią, siedziba powiatu Leer. Miasto zamieszkiwane przez około 35 tys. mieszkańców, często nazywane jest "Bramą Wschodniej Fryzji". Otoczone rzekami Ems i Weda, posiada połączenie wodne z holenderskim miastem Groningen. Ważny węzeł komunikacji wodnej i lądowej. Posiada własny port lotniczy w Papenburgu. Ośrodek handlu, rzemiosła, turystyki, rybołówstwa oraz przemysłu stoczniowego, port morski i śródlądowy.
Porozumienie o wzajemnych kontaktach Elbląga i Leer podpisano w 1992 roku, a umowę o partnerstwie i współpracy w 2001 roku. Jej celem jest wymiana informacji i współpracy w różnych dziedzinach, doświadczeń samorządów komunalnych, współpraca w zakresie gospodarki, ekologii, oświaty, kultury i sportu.

LIEPAJA - Łotwa
www.liepaja.lv

Liepaja – trzecie co do wielkości miasto w zachodniej Łotwie, nad Morzem Bałtyckim i Jeziorem Lipawskim, zamieszkiwane przez ponad 80 tys. mieszkańców. Od 1253 r. istniała jako osada rybacka, a od 1263 r. jako twierdza inflanckiego Zakonu Kawalerów Mieczowych. Prawa miejskie od 1625 r. W 1795 stała się częścią Rosji. Rozwój gospodarczy miasta nastąpił po 1877 roku dzięki połączeniu kolejowemu z Romnym. W okresie międzywojennym Liepaja znalazła się w granicach Łotwy, w latach 1940 - 1990 w Łotewskiej SRR, a od 1990 r. w niepodległej Łotwie. Dziś jest to duży ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, spożywczego, włókienniczego, skórzanego, obuwniczego, drzewnego oraz port handlowy i rybacki, uzdrowisko klimatyczne i balneologiczne, a także węzeł komunikacyjny.
Umowę o współpracy między Elblągiem a Liepają podpisano w 1991 r. Współpraca dotyczy kontaktów między mieszkańcami obu miast, współpracy instytucji kulturalnych, naukowych, oświatowych i sportowych, a także firm, organizacji społecznych i samorządowych.


NOWOGRÓDEK - Białoruś
www.novogrudok.grodno-region.by

Nowogródek - miasto w zachodniej Białorusi w obwodzie grodzieńskim, na Wyżynie Nowogródzkiej, zamieszkiwane przez ok. 30 tys. mieszkańców. Założone około 1116 r. Prawa miejskie od 1444 r. W XI w. stolica samodzielnego księstwa ruskiego. Od 1507 r. stolica województwa, a od 1581 siedziba Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po rozbiorach Polski włączone do Rosji. Miejsce chrztu i pobytu w dzieciństwie Adama Mickiewicza. W miejscu dawnego dworu rodziny Mickiewiczów w 1988 r. otwarto Muzeum Mickiewicza. W okresie międzywojennym miasto ponownie znalazło się w granicach Polski i było stolicą województwa nowogródzkiego. W 1939 miasto wcielono do ZSRR, a od 1991 r. znalazło się w granicach niepodległej Białorusi. Dziś jest to ośrodek przemysłu spożywczego i odzieżowego. Znajduje się tu wiele ciekawych zabytków.
Umowę o współpracy Elbląga i Nowogródka podpisano w 1995 r. Współpraca dotyczy kontaktów w zakresie ekonomii, kultury, oświaty, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, sportu i turystyki.


NOWY SĄCZ - Polska
www.nowysacz.pl

Nowy Sącz – miasto powiatowe w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, siedziba ziemskiego powiatu nowosądeckiego. Leży na styku Beskidów i Pogórza Karpackiego, 30 km od granicy ze Słowacją. Trzecie co do liczby mieszkańców miasto w województwie małopolskim – zamieszkiwane przez ok. 85 tys osób. Węzeł komunikacyjny, główny ośrodek turystyczny Sądecczyzny. Jedno z najstarszych miast w Małopolsce – założone przez króla Wacława II Czeskiego 8 listopada 1292 r. W mieście funkcjonuje wiele renomowanych i znanych firm, w branżach takich jak: spożywcza, informatyczna, meblarska, spedycyjna, produkcyjna (okna dachowe, bramy garażowe, elektrody węglowe), budowlana. Szybko rozwijający się ośrodek akademicki. Siedziba Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sądeckiej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz 4 filii krakowskich uczelni. Jedno z ważniejszych centrów kulturalnych województwa małopolskiego i znany ośrodek turystyczny.
Umowę  o partnerstwie pomiędzy Elblągiem a Nowym Sączem podpisano w 1997 r.


RONNEBY - Szwecja
www.ronneby.se

Ronneby - miasto w południowej Szwecji, siedziba gminy Ronneby w regionie Blekinge, zamieszkiwana przez ok. 11 tys. mieszkańców. Prawa miejskie miejscowość po raz pierwszy otrzymała w 1387, ponownie w 1882. Nazywane "ogrodem Szwecji", ze względu za najpiękniejszy  park miejski w kraju. Miasto było wielokrotnie niszczone podczas wojen szwedzko-duńskich. W 1564 r. żołnierze króla Eryka XIV zamordowali, szukających schronienia w tutejszym kościele, 2000 mieszkańców miasta. W XVII w. po założeniu Karlskrony znaczenie miasta, jako ośrodka handlowego upadło. Dziś jest to ośrodek przemysłowy i administracyjny. Jedno z dziesięciu europejskich miast wiodących w dziedzinie informatyki.
Umowę o partnerstwie Elbląga z Ronneby podpisano w 1991 r. Dotyczy ona współpracy w dziedzinie wymiany studentów i młodzieży, wymiany informacji, kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami, wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej oraz współpracy na polu ochrony środowiska.


TAINAN - Tajwan
www.tncg.gov.tw

Tainan - miasto w południowo-zachodnim Tajwanie, nad Cieśniną Tajwańską, zamieszkiwane przez około 1,9 mln mieszkańców, dawna stolica kraju. Czwarte co do wielkości miasto Tajwanu. Posiada status miasta wydzielonego. Założone w 1590 roku, jest najstarszym miastem na wyspie. Posiada najwięcej zabytków. Ośrodek nowoczesnego przemysłu (cukrowniczego, spirytusowego, jutowego, papierniczego i chemicznego). Na ponad 700 hektarach znajduje się park grupujący przedsiębiorstwa branży high-tech.
Umowę  o partnerstwie pomiędzy Elblągiem a Tainan podpisano w 2004 roku. Współpraca dotyczy wymiany doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania gospodarką komunalną, nauki, handlu, sportu, turystyki i edukacji.


TARNOPOL – Ukraina
www.rada.te.ua

Tarnopol -  stolica obwodu Ternopil, położona w zachodniej Ukrainie na Wyżynie Podolskiej, nad rzeką Seret, zamieszkiwana przez ok. 220 tys. mieszkańców.
Dawna osada ruska na terenie księstwa halicko-włodzimierskiego, włączona do Polski w drugiej połowie XIV w. Została zniszczona w XIV w. przez najazd mongolsko-tatarski. Na jej miejscu hetman Jan Amor Tarnowski założył w 1540 r. twierdzę, której prawa miejskie nadał król Zygmunt August w 1548 r. Miasto w okresie międzywojennym znów znalazło się w granicach Polski i było stolicą województwa tarnopolskiego. W latach 1941-44 znalazło się pod okupacją III Rzeszy i było siedzibą powiatu w dystrykcie galicyjskim Generalnego Gubernatorstwa. W 1945 r. Tarnopol został wcielony do Ukraińskiej SRR. Od 1991 r. w granicach niepodległej Ukrainy. Dziś jest to duży ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy i drogowy oraz port lotniczy. 
Umowę o partnerstwie Elbląga i Tarnopola podpisano w 1992 roku. Współpraca odbywa się na płaszczyźnie wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania gospodarki komunalnej, współpracy gospodarczej i kulturalnej.


WILTSHIRE - Wielka Brytania
www.wiltshire.gov.uk

Wiltshire – hrabstwo ceremonialne w południowej Anglii, w regionie South West England, zamieszkiwane przez ok. 660 tys. mieszkańców, obejmujące dwie jednolite jednostki administracyjne – Wiltshire oraz Swindon. Do 2009 roku jako hrabstwo niemetropolitalne składało się z czterech dystryktów. Największym miastem jest Swindon. Stolicą hrabstwa jest miasto Trowbridge. Wiltshire jest hrabstwem nizinnym, charakteryzującym się równinnym, wiejskim krajobrazem. Okręg wyróżnia się wieloma walorami przyrodniczymi i turystycznymi. Na jego terenie znajdują się m.in. kamienne kręgi Stonehenge, jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epoki neolitu oraz brązu.
Umowę o partnerstwie Elbląga z Wiltshire podpisano w 2000 r. w Trowbridge. Dotyczy ona współpracy miasta z hrabstwem Wiltshire oraz z jego pięcioma miastami: Bradford-on-Avon, Melksham, Trowbridge, Warminster i Westbury. Przewiduje ona wymianę informacji w zakresie lokalnych samorządów, organizacji usług publicznych, wspieranie kontaktów ekonomicznych i handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami handlowymi, kulturalną, sportową i turystyczną współpracę pomiędzy organizacjami oraz prywatnymi osobami.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.