› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Elbląg - II Wojna Światowa

A A A

Po wybuchu II wojny światowej Elbląg znalazł się w nowych granicach administracyjnych, przynależąc do Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie. Wojna przyczyniła się do masowej propagandy antypolskiej, a od 1941 także antyrosyjskiej. Ponieważ w toku działań wojennych ziemia elbląska nie była areną walk, życie gospodarcze miasta kwitło. Zakończył się wielki kryzys gospodarczy minionego dwudziestolecia, prężnie rozwijały się fabryki, które przestawiły się na produkcję wojskową. Rola Elbląga dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego była znacząca, miasto dostarczało okrętów wojennych, łodzi podwodnych, broni, samochodów czy silników. Dysponowało również siłą roboczą, reprezentowaną przez robotników przymusowych filii obozu koncentracyjnego Stutthof.

Warunki życia mieszkańców zwłaszcza w pierwszych latach wojny były stosunkowo dobre, choć część produktów spożywczych i odzież była reglamentowana. Od 1943 roku sytuacja jednak się pogorszyła. Życie codzienne elblążan niemal do końca wojny toczyło się dość spokojnie – organizowano koncerty, zawody sportowe, działy kina i inne lokale. Życie kulturalne zdominowane było przez faszystowską propagandę.

Od końca 1944 roku nastąpił odpływ ludności niemieckiej uciekającej przed zbliżającym się frontem radzieckim. Na początku 1945 roku do Prus dotarła Armia Czerwona pod dowództwem kapitana Genadija Diaczenki. Pod koniec stycznia czerwonoarmiści otoczyli Elbląg, a walki które trwały do 10 lutego obróciły miasto w ruinę. 60% miasta legło w gruzach, w tym niemal całkowicie zabytkowa Starówka i Śródmieście. Zginęło wówczas ok. 5000 żołnierzy niemieckich oraz wiele ludności cywilnej, w tym uciekający na Zachód, którzy utonęli w wodach Zalewu Wiślanego. Przez kilka kolejnych miesięcy miasto było administrowane przez władze radzieckie. Wywieziono wówczas do Związku Radzieckiego ogromną część wyposażenia elbląskich fabryk. 19 maja 1945 r. radziecka komendatura przekazała uroczyście klucze do miasta władzom polskim.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.