Dostosuj wydruk

Koncert charytatywny z Łukaszem Geskiem i pokaz judo

17 marca
piątek
data 17 marca 2017 (piątek)
17 marca 2017 (piątek)
miejsce
bilety

17 marca 2017 r. w Hali Sportowo – Widowiskowej w Elblągu na rzecz osób niepełnosprawnych wystąpi Łukasz Gesek z zespołem. Podczas koncertu będzie można także usłyszeć i zobaczyć: Zespół „Il vento miusicale” z Młodzieżowego Domu Kultury Młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Cheerleaderki ze Szkoły Tańca Cadmans IKS „Atak” – pokaz judo.

W trakcie trwania koncertu będzie można zakupić prace wykonane przez uczniów i nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1.

Koncert charytatywny to jedno z wielu działań Ośrodka zaplanowanych na rok 2017. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Elblągu jest placówką zajmującą się edukacją dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na zajęciach szkolnych oraz pozalekcyjnych. Nasi uczniowie korzystają ze stołówki, świetlicy szkolnej i internatu. Ośrodek zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Prowadzimy nauczanie w pionach:

1. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : 2. Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym: 3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim odbywają się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka, natomiast nauczanie indywidualne w domach uczniów.

Nasza placówka prowadzi również klasy dla dzieci z autyzmem, w ramach wszystkich pionów nauczania.

Integralnymi częściami Ośrodka są: Grupy Wychowawcze Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Elbląskie Centrum Terapii i Rewalidacji

Pozyskane podczas koncertu środki zostaną przekazane na utworzenie placu do terapii integracji sensorycznej na terenie zielonym znajdującym się przy naszej szkole, aby dzieci uczęszczające do ośrodka mogły korzystać z terapii nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach, ale także na świeżym powietrzu.

Serdecznie zapraszamy!!!

Wszelkie informacje dotyczące koncertu można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Kopernika 27 lub telefonicznie pod numerem (55) 625 83 48.

Anna Hatle-Tafelska, koordynator ds. kontaktu z mediami przy SOSW nr 1 w Elblągu

Marta Małek

Źródło:

Dodano: 2017.03.15

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74