Dostosuj wydruk

Elbląg/Pasłęk: Pasłęczanie ocenili pracę policjantów

Elbląg/Pasłęk: Pasłęczanie ocenili pracę policjantów

Coroczna ankietyzacja Pasłęczan jest najważniejszym miernikiem dla stróżów prawa. Jest nie tylko wskazówką, jakie działania należy kontynuować, ale co najważniejsze – jak chronić mieszkańców i ograniczać przestępczość jeszcze skuteczniej.

W dniach 07-14 listopada br. na terenie miasta Pasłęka przeprowadzone zostały anonimowe badania ankietowe oceniające pracę policjantów. Celem przeprowadzenia badań było przede wszystkim zbadanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Pasłęka, zebranie informacji o problemach ich nurtujących, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszkania. Kolportaż oraz zebranie ankiet przeprowadzone zostało przez uczniów Zespołu Szkół w Pasłęku. Ogółem na terenie Pasłęka, Młynar, Rychlik i Godkowa rozprowadzono 135 ankiet.

Miasto Pasłęk zostało uznane za bezpieczne lub raczej bezpieczne przez 72% respondentów ankiety, co w porównaniu z rokiem ubiegłym daje wzrost o 4%. 74% ankietowanych najbezpieczniej czuje się w swoim środowisku (dom, mieszkanie, podwórko).

2 % respondentów ankiety przebywając w rejonie miejsca swego zamieszkania czuje się zagrożonych. 18 % ankietowanych nie ma zdania na ten temat. Na pytanie „Czy nie obawiasz się wieczorem, w nocy wyjść z domu i spacerować po swojej miejscowości” 64% ankietowanych wyraziło opinię, iż nie ma takich obaw (rok temu 54%), 13% nie miało na tę kwestię wyrobionego zdania (rok wcześniej było to 20% ankietowanych). 3% respondentów ankiety uznało, że zdecydowanie obawia się wieczornych spacerów (w ubiegłym roku było to 5% ankietowanych).

Jako największe zagrożenia ankietowani wskazali: piratów drogowych – 22% (rok ubiegły 12%), nietrzeźwych – 16% (rok 2012 – 7%), wandali – 15% (rok ubiegły – 13%), włamywaczy i złodziei – 15% (rok ubiegły 9%), bandytów – 13% (rok ubiegły 20%), agresywną młodzież – 13% (rok ubiegły 21%). Odnośnie znajomości dzielnicowych w terenie 76% ankietowanych stwierdziło, że zna swego dzielnicowego, a jeżeli nawet nie wie jak się on nazywa, to wie w jaki sposób znaleźć z nim kontakt.

Z opinii wyrażonych przez respondentów ankiety jednoznacznie wynika, iż w ich ocenie najskuteczniejszą formą działań prowadzących do podniesienia poczucia bezpieczeństwa w miejscu ich zamieszkania nadal pozostaje częstsze pojawianie się tam patroli policyjnych – pieszych – 34% oraz zmotoryzowanych – 26%.

Teren pracy policjantów w Rychlikach, Godkowie i Młynarach został uznany za bezpieczny lub raczej bezpieczny przez 95% respondentów. W roku ubiegłym ocenę taką wystawiło 83% respondentów. 3% ankietowanych stwierdziło, że na terenie miejscowości, którą zamieszkują nie jest bezpiecznie. Dla 72% respondentów ankiety poziom poczucia bezpieczeństwa w minionym roku uległ poprawie. W ocenie jednej osoby bezpieczeństwo na terenie miejscowości, którą zamieszkuje spadło.

Na pytanie „Czy nie obawiasz się wieczorem, w nocy wyjść z domu i spacerować po swojej miejscowości” 68% ankietowanych wyraziło opinię, iż nie ma takich obaw. 23% nie miało w tej kwestii wyrobionego zdania. Żadna z ankietowanych osób nie stwierdziła, że zdecydowanie obawia się wieczornych spacerów. Jako najpoważniejsze zagrożenia respondenci wskazali zagrożenia o charakterze kryminalnym i chuligańskim oraz związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Odnośnie znajomości dzielnicowych w terenie 91% ankietowanych stwierdziło, że zna swego dzielnicowego, a jeżeli nawet nie wie jak się on nazywa, to wie w jaki sposób znaleźć z nim kontakt (w roku 2012 – 86%). 9% ankietowanych nie zna swego dzielnicowego ani nie wie jak nawiązać z nim kontakt. Z opinii wyrażonych przez respondentów ankiety jednoznacznie wynika, iż na terenach pozamiejskich najskuteczniejszą formą działań policji prowadzących do podniesienia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jest obecność patroli ruchu drogowego (po 43%) oraz patroli pieszych (36%).

Głos mieszkańców w dyskusji nad stanem bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie, a samo badanie miało na celu poznanie zdania i opinii obywateli. Pojawiające się uwagi definiują obszary, które można usprawnić, jak również wskazują kierunki pracy pasłęckiej Policji.

Jakub Sawicki KMP Elbląg

autor: Informacja prasowa

Źródło:

Dodano: 2013.12.07

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74