Dostosuj wydruk

PWSZ będzie współpracowała z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie

PWSZ będzie współpracowała z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie

10 maja 2013 roku Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk podpisał porozumienie z Komendantem-Rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr Piotrem Bogdalskim, określające zasady współpracy w ramach działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i wydawniczej.

Nawiązana współpraca będzie obejmowała w szczególności przedsięwzięcia z zakresu wymiany doświadczeń w zakresie: jakości kształcenia studentów, wzajemnych wizyt roboczych mających na celu zapoznanie się z organizacją procesu dydaktycznego, specyfikacją nauczania oraz budową programu studiów; udzielaniu wszechstronnej pomocy w zbieraniu materiałów do opracowań naukowych, dydaktycznych oraz prac dyplomowych; wymiany doświadczeń w zakresie metodyki nauczania oraz rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej; wspólnego prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w tym finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej; opracowywaniu materiałów publikacyjnych, a także analiz, raportów, ekspertyz i komentarzy tematycznych; wymiany materiałów dydaktycznych; korzystania ze zbiorów bibliotecznych, prowadzenia zajęć przez przedstawicieli jednej ze stron na studiach oraz innych formach kształcenia organizowanych wspólnie lub przez drugą Stronę; użyczaniu lub odpłatnym wykorzystywaniu infrastruktury oraz zasobów logistycznych będących w posiadaniu każdej ze stron; udostępnieniu informacji kandydatom na studia i absolwentom o możliwości podjęcia /kontynuowania lub uzupełnienia studiów, prowadzonych przez każdą ze stron.

PWSZ Elbląg

autor: Redakcja elblag.net

Źródło:

Dodano: 2013.05.10

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74