Dostosuj wydruk

Ulepszenie środków trwałych w 2019 roku

Ulepszenie środków trwałych w 2019 roku

Obecnie wszystkie środki trwałe – bez względu na datę ich przyjęcia do używania, uważane za ulepszone, gdy suma poniesionych wydatków na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekroczyła 10.000 zł.

Jak było w 2018 roku?
 

Od 1 stycznia 2018 r. podniesiono z 3.500 zł do 10.000 zł limit dotyczący amortyzacji środków trwałych. Decyduje on o możliwości jednorazowego zaliczenia wydatku na nabycie środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku wydatków ponoszonych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego rozstrzyga natomiast, kiedy środki trwałe uważa się za ulepszone, co związane jest z koniecznością zwiększenia ich wartości początkowej.

Z przepisów przejściowych z 2017 roku wynikało jednak, że w przypadku ulepszania środków trwałych, nowe przepisy dotyczą tych, które przyjęto do używania po 31 grudnia 2017 r. W przypadku środków trwałych przyjętych do używania wcześniej nadal obowiązywał stary limit 3.500 zł. Komplikowało to rozliczenia podatników w 2018 r. Ponosząc wydatki na ulepszenie środka trwałego podatnicy każdorazowo musieli identyfikować datę jego przyjęcia do używania. Ta decydowała o tym, czy dla ulepszenia (a w konsekwencji do podniesienia wartości początkowej środka trwałego) konieczne było poniesienie wydatków w kwocie przekraczających 3.500 zł czy też 10.000 zł.

Jak jest od 2019 roku?
 

Obowiązujący stan prawny w 2018 roku, skutkujący obowiązywaniem dwóch limitów przy ulepszaniu środków trwałych, gdzie ponadto obowiązywanie niższego limitu 3.500 zł nie wynikało wprost z treści ustawy o CIT, lecz z przepisów przejściowych do nich, spotkało się z krytyką.

Od 1 stycznia 2019 r. dualizm ten został zlikwidowany. Od tego dnia wszystkie środki trwałe – bez względu na datę ich przyjęcia do używania, uważane za ulepszone, gdy suma poniesionych wydatków na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekroczyła 10.000 zł. Tym samym, w przypadku wszystkich środków trwałych obowiązuje jeden limit, bez konieczności weryfikacji daty przyjęcia środka trwałego do ożywania.

ZAPAMIĘTAJ
 

Od 2019 roku także przy ulepszaniu środków trwałych przyjętych do używania przed 1 stycznia 2018 r. obowiązuje limit 10.000 zł.
 

Sprawdź też:
 

Podstawa prawna: 

Arkadiusz Juzwa
doradca podatkowy
ekspert PortalFK.pl

autor: Redakcja elblag.net

Źródło:

Dodano: 2019.01.08

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74