Dostosuj wydruk

Elbląg. Remontują ulicę Kościuszki. Utrudnienia w ruchu

Elbląg. Remontują ulicę Kościuszki. Utrudnienia w ruchu

Rozpoczął się remont odcinka ul. Kościuszki, od ul. Marymonckiej do rzeki Kumieli (320 m). Prace mają się zakończyć jeszcze w listopadzie. Wartość zawartej z wykonawcą umowy to 215 tys. 066 złW trakcie wykonywania robót występować mogą utrudnienia w ruchu.

W Biuletynie Informacji Publicznej 8 października ukazało się ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wykonawcą remontu odcinka ul. Kościuszki od ul Marymonckiej do rzeki Kumieli (320 m). Zdecydowano się na tryb wyłonienia wykonawcy z wolnej ręki. Akty prawne

umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego

- uzasadniają urzędnicy. 

Wybrano Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wczoraj (6.11) po przekazaniu placu budowy rozpoczęły się prace remontowe. Zaczęto od regulacji części istniejących krawężników. Wykonawca ma 21 dni na wykonanie zamówienia. 

Zakres robót przy remoncie odcinka ul. Kościuszki od ul. Marymonckiej do rzeki Kumieli (320 m). 

a) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 
b) regulacja części istniejących krawężników, 
c) regulacja istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, 
d) miejscowa wymiana podbudowy z kruszywa łamanego,
e) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ze spadkiem zapewniającym odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi wraz z uprzednim oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową,
f) odtworzenie oznakowania poziomego.

W trakcie wykonywania robót występować mogą utrudnienia w ruchu. Roboty wykonywane będą bez całkowitego zamykania jezdni dla ruchu. Czasowo ruch może odbywać się wahadłowo.

 fot. Marcin Mongiałło

autor: Grażyna Wosińska

Źródło:

Dodano: 2018.11.07

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74