Dostosuj wydruk

Podziękuj swojemu darczyńcy! Wnioski do 16 listopada 2018 r.

Podziękuj swojemu darczyńcy! Wnioski do 16 listopada 2018 r.

Wiele osób, firm pomaga tym najbardziej potrzebującym, wspiera szczytne cele realizowane przez organizacje pozarządowe. Ci, którzy otrzymali taką pomoc mogą podziękować swoim darczyńcom w Konkursie o tytuł Filantropa Roku.  

Okazana pomoc znaczy bardzo wiele. Wiedzą o tym ci, którzy jej doświadczyli. Jest to nie tylko pomoc finansowa, ale również darowizny rzeczowe, usługi czy wsparcie merytoryczne. Często jedyne, co mogą zrobić to zwyczajnie podziękować. Konkurs o tytuł Filantropa Roku daje taką okazję. 

Celem Konkursu jest promowanie filantropijnych, prospołecznych postaw ludzi biznesu i osób prywatnych. Tytuł Filantropa Roku 2017 może otrzymać osoba lub firma, która w ubiegłym roku w sposób szczególny przysłużyła się we wspieraniu organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucji użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) czy osób potrzebujących z Elbląga i powiatu elbląskiego. W pierwszym etapie konkursu liczą się zgłoszenia, których dokonują uprawnione podmioty. Następnie nad wnioskami obraduje kapituła, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu. Każdorazowo wyłaniany jest tylko jeden laureat, który otrzymuje statuetkę Ferdynanda. Kapituła może przyznać także wyróżnienia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu podczas uroczystej Gali Fundacji Elbląg.  

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 listopada 2018 r. Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest w załączeniu po prawej stronie oraz w naszej siedzibie przy ul. Zw. Jaszczurczego 17. Dodatkowych informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze, telefonicznie 55 236 98 88 lub e-mailem: biuro@fundacja.elblag.pl.     

Formularz wniosku i regulamin konkursu dostępny jest:

 

REGULAMIN

XVII EDYCJI KONKURSU „FILANTROP ROKU”

 

 1. Konkurs „Filantrop Roku” organizowany jest przez Fundację Elbląg.

 2. Celem konkursu jest promocja prospołecznych, filantropijnych postaw ludzi biznesu oraz osób prywatnych.

 3. Tytuł „Filantropa Roku” może otrzymać przedsiębiorca, osoba fizyczna, firma prywatna lub państwowa, która w roku 2017 w sposób szczególny zasłużyła się we wspieraniu (zarówno finansowym, jak poprzez darowizny rzeczowe lub usługi) działań organizacji pozarządowych, instytucji użyteczności publicznej oraz osób prywatnych z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego.

 4. Zgłoszenia do tytułu „Filantropa Roku” mogą składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, stowarzyszenia kościelne itp.), instytucje użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, szpitale, instytucje działające w sferze kultury i pomocy społecznej itp.) oraz osoby fizyczne. Podmioty te mogą składać zgłoszenia na odrębnych formularzach. Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.

 5. Zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych podmiotu zgłaszającego oraz podmiotu zgłoszonego należy składać do 16 listopada 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na XVIII Gali Fundacji Elbląg w 2018 r..

 6. Do konkursu nie mogą być zgłoszone organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej. Nie będą przyjmowane zgłoszenia niezgodne z regulaminem konkursu.

 7. Wyboru nominacji, zwycięzcy i wyróżnień spośród złożonych zgłoszeń dokonuje Kapituła Konkursu złożona z:

Lista nominowanych podmiotów ogłaszana jest przed Galą Fundacji Elbląg.

 1. Przy ocenie zgłoszeń Kapituła kieruje się następującymi kryteriami:
  - wymiar pomocy (finansowej, usługowej bądź materialnej)
  - długotrwałość świadczonej pomocy
  - ilość wspieranych organizacji i instytucji
  - uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym miasta.
  Przy ocenie Kapituła bierze pod uwagę zgłoszenia i nominacje z poprzednich edycji konkursu.

 2. Dorocznie może być przyznany jeden tytuł „Filantropa Roku”. Ponadto Kapituła może przyznać wyróżnienia w postaci grawertonów.

 3. Tytuł Filantropa może zostać przyznany maksymalnie trzykrotnie tej samej firmie, instytucji bądź osobie.

 4. Główną nagrodą w konkursie jest tytuł „Filantropa Roku 2017”, statuetka Ferdynanda oraz dyplomy. Wszyscy zgłoszeni otrzymają Listy Gratulacyjne.

 5. Nadanie tytułu, wręczenie statuetki Ferdynanda, dyplomów odbywać się będzie podczas uroczystej Gali Fundacji Elbląg.

 6. Fakt zdobycia tytułu będzie nagłaśniany w mediach i własnych publikacjach Fundacji. Laureaci konkursu nabywają prawo do wykorzystania tytułu do promocji firmy. Ponadto, laureat będzie zapraszany na wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane przez Miasto Elbląg w bieżącym roku kalendarzowym.

 7. Laureatów konkursu Fundacja Elbląg może nominować do dorocznego, ogólnopolskiego konkursu „Dobroczyńca Roku”.

 8. Obsługę konkursu – ogłoszenie konkursu, przyjmowanie zgłoszeń, zapraszanie członków Kapituły Konkursu, organizacja posiedzeń Kapituły, zorganizowanie Gali – prowadzi Fundacja Elbląg.

Krzysztof Grablewski

Prezes Zarządu

 

autor: Informacja prasowa

Źródło:

Dodano: 2018.11.02

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74