Dostosuj wydruk

Elbląg. Wyremontują fragment ulicy Kościuszki

Elbląg. Wyremontują fragment ulicy Kościuszki

Planowany jest remont odcinka ul. Kościuszki od ul. Marymonckiej do rzeki Kumieli (320 m). Szacunkowa wartość prac to ponad 126 tys. zł. Jest ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wykonawcą. Data zakończenia: 21 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się dziś (8.10) ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z wykonawcą remontu odcinka ul. Kościuszki od ul Marymonckiej do rzeki Kumieli (320 m). Zdecydowano się na tryb wyłonienia wykonawcy z wolnej ręki. Akty prawne:

umożliwiają bezprzetargowe powierzenie wykonania usług, dostaw lub robót budowlanych na rzecz podmiotu wewnętrznego, tj. udzielanie zamówień wewnętrznych (in-house) pomiędzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej ręki

- uzasadniają urzędnicy. 

Poinformowali oni, że mają zamiar  zawrzeć umowę o wykonanie robót z Elbląskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Szacunkowa wartość zamówienia:126 160,00 zł

Wykonanie robót w zakresie:

a) frezowania nawierzchni bitumicznej, 
b) regulacji części istniejących krawężników, 
c) regulacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, 
d) miejscowej wymiany podbudowy z kruszywa łamanego,
e) ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ze spadkiem zapewniający odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni drogi wraz z uprzednim oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową,
f) odtworzenia oznakowania poziomego.

autor: Grażyna Wosińska

Źródło:

Dodano: 2018.10.08

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74