Dostosuj wydruk

Elbląg. Budują Castoramę i przebudują skrzyżowanie Żuławskiej i Warszawskiej

 Elbląg. Budują Castoramę i przebudują skrzyżowanie Żuławskiej i Warszawskiej

Na placu budowy Castoramy prace prowadzone są pełną parą. W związku z tym wszczęto postępowanie o wydanie decyzji dotyczącej przebudowy odcinka ul. Żuławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu Warszawskiej i Żuławskiej. 

Ponad rok temu Castorama zakupiła działkę, przy ul. Żuławskiej. Uzyskała pozwolenia: na budowę i wodno-prawne.  To ostatnie polegało na zgodzie:

na odprowadzanie wód opadowych i wykonanie urządzeń wodnych dla tej inwestycji (…)  oraz wznoszenie obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót na obszarze zagrożenia

- czytamy w dokumencie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. 

Pod koniec lipca rozpoczęły się prace ziemne. Inwestor nie krył, że budowa nie będzie należała do łatwych. 

W Elblągu grunty są słabonośne

– mówił Paweł Ryś, kierownik budowy.

Castorama zapewnia, że na koniec marca  2019 r. obiekt będzie gotowy na przyjęcie klientów

Teraz na wniosek  Witolda Wróblewskiego, prezydenta Elbląga, reprezentowanego przez Wiesława Siemiątkowskiego zostało wszczęte powstępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

Przebudowa odcinka ul. Żuławskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej – Żuławską w związku z budową obiektu handlowego Castorama w Elblągu. 

Zainteresowane strony mogą w tej sprawie składać uwagi i wnioski  na piśmie w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
 
Przebudowę skrzyżowania i odcinka ul. Żuławskiej przeprowadzi w całości Castorama. 

autor: Grażyna Wosińska

Źródło:

Dodano: 2018.10.06

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74