Dostosuj wydruk

Francuzi wygrali elbląski przetarg, bo...

Francuzi wygrali  elbląski przetarg, bo...

Na ogłoszenie o poszukiwaniu inżyniera kontraktu budowy przejścia dla pieszych pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej. odpowiedziała jedna firma... francuska. I ona wygrała. 

Inwestycja budowy przejścia dla pieszych pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej zakłada m.in.

1. budowę tunelu o konstrukcji żelbetowej pod linią kolejową,
2. przebudowę układu drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie tunelu,
3. budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
4. budowę i przebudowę sieci wodociągowej,
5. budowę i przebudowę sieci gazowej,
6. budowę i przebudowę sieci teletechnicznej,
7. budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia ulicznego,
8. likwidację istniejącego przejazdu kolejowego,
9. rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni torowej

- czytamy w ogłoszeniu. 

Termin w zakresie zarządzania, kierowania i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu:

w trakcie realizacji robót budowlanych tj. do 9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się o ogłoszenie dotyczące pełnienia funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji  tego zadania inwestycyjnego. Zgłosiła się tylko jedna francuska firma: SAFEGE S.A.S w Nanterre. Polski oddział mieści się w Warszawie. 
Przed otwarciem ofert urzędnicy podali, że mogą zapłacić za usługę 275 tys. 500 zł
Okazało się, że firma zaproponowała 331 tys. 20 zł i 6 groszy.  

Kryteria wyboru zwycięzcy przetargu były następujące: cena – 60 procent, czas stawiennictwa członków zespołu na wezwanie – 15 proc., doświadczenie Inżyniera Kontraktu – 25 proc.   

Przetargu nie unieważniono. Wygrała  francuska firma: SAFEGE S.A.S

autor: Grażyna Wosińska

Źródło:

Dodano: 2018.04.26

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74