Dostosuj wydruk

Co nas czeka w 2018 roku? Najważniejsze zmiany w polityce rodzinnej, społecznej i zatrudnienia

Co nas czeka w 2018 roku? Najważniejsze zmiany w polityce rodzinnej, społecznej i zatrudnienia

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od marca czeka nas również waloryzacja rent i emerytur. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Od 1 stycznia

Minimalne wynagrodzenie za pracę

2 100 zł - tyle wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych

wynosi 13,70 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług

E-składka

wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne opłacane jednym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego

Zatrudnianie cudzoziemców

Łatwiejsze zakładanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Trzy razy więcej pieniędzy na żłobki, kluby dziecięce i dziennego opiekuna (wzrost ze 150 do 450 mln złotych)

Program Opieka 75+

57 mln zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób samotnych i starszych 75+ w gminach do 20 tys. mieszkańców

 Od 1 marca

Waloryzacja emerytur i rent

Prognozowany wskaźnik:2,7%. O tyle – według bieżącej prognozy – wzrosną świadczenia emerytalne i rentowe

Od 1 lipca

e-zwolnienia lekarskie

Lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA)

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

autor: Redakcja elblag.net

Źródło:

Dodano: 2018.01.12

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74