Dostosuj wydruk

Ranking Liceów 2018. Ile szkół z Elbląga w 500-tce?

Ranking Liceów 2018. Ile szkół z Elbląga w 500-tce?

Jakie są najlepsze licea w Polsce i w naszym regionie? Z całą pewnością uczniowie tych placówek oświatowych doskonale zdają maturę, osiągają także znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 10 stycznia magazyn ”Perspektywy” opublikował ranking 500 najlepszych liceów w kraju. W tegorocznym badaniu wzięto pod uwagę dane 2195 liceów ogólnokształcących, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2017 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Najlepszym liceum ogólnokształcącym drugi rok z rzędu zostało XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.  Drugie miejsce zajęło Liceum Akademickie UMK w Toruniu (awans o jedną pozycję w zestawieniu 3 stosunku do ubiegłorocznego rankingu), a trzecie – XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie (spadek o jedno miejsce).  Jakie miejsca zajęły w tym zestawieniu elbląskie licea?

Na wstępie przypomnijmy, że w poprzednim zestawieniu (Ranking 2017) najlepiej ze wszystkich szkół ogólnokształcących w naszym mieście uplasowało się Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów  (119. miejsce w Polsce), drugie było II LO im. Kazimierza Jagiellończyka (145. miejsce), a trzecie – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego (320. miejsce).

W tegorocznym rankingu miesięcznika Perspektywy pozycja naszych szkół w rankingu jest znacznie gorsza...

220. miejsce – II LO im. Kazimierza Jagiellończyka  (145. miejsce w 2017 i 107. miejsce w 2016)  - wskaźnik 47.35

307. miejsce  –  Publiczne LO Zakonu Pijarów  (119. miejsce w 2017)  - wskaźnik  43.97

473.  miejsce –  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego  (320. miejsce w 2017 i 426. miejsce w 2016)  - wskaźnik  39.74

Znacznie lepiej uplasowało się elbląskie II Lieum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Rankingu Szkół Olimpijskich 2018. Zajęło w nim 147. miejsce (w 2017 roku było na 129. miejscu, a w 2016 na 187.).

Metodologia

Zgodnie z postanowieniem Kapituły magazynu "Persopektywy" licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy szkoły w olimpiadach (30%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Jak wskazują twórcy rankingu:

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, daje to znakomity zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

Więcej informacji na temat metodologii:

Ranking Liceów Ogólnokształcących – metodologia

Nasze licea na tle szkół ogólnokształcących z regionu

61. XII LO im. Marii i Georga Dietrichów  – Olsztyn –   73 (pozycja w 2017) – 120 (pozycja w 2016)  –  59.11 (wskaźnik)

75. II Prywatne Liceum Ogólnokształcące –  Kętrzyn  –  30 – 152 – 56.92

84. II LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego – Olsztyn –  96 –  53 –  56.20

136. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza – Olsztyn –  123 –  149 – 51.20

143. Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego – Kętrzyn – 456 –  290 – 50.75

166. Salezjańskie LO im. św. Dominika Savio –  Ostróda – 267 –  500+ – 49.26

184. IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie – Olsztyn – 173 – 133 – 48.28

220. II LO im. Kazimierza Jagiellończyka – Elbląg – 145 – 107 –  47.35

233. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – Ełk – 163 – 113 – 46.63    

296. XI Liceum Ogólnokształcące – Olsztyn – 377 – 433 – 44.42    

307. Publiczne LO Zakonu Pijarów –  Elbląg  –  119  –  nie notowane –  43.97

334. I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego – Giżycko – 436 – 398 – 42.97    

346. II LO im. Stanisława Wyspiańskiego – Kwidzyn –  350 – 500+ – 42.72

379. Katolickie LO im. Jana Pawła II – Biskupiec –  372 – 137 – 41.57

394. Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Nowowiejskiego – Braniewo  – 500+  – 491 –  41.22

411. Liceum Ogólnokształcące nr I im. Jana Bażyńskiego –  Ostróda –  WM –  500+  –  437 –  40.91    

441. Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego –  Nidzica –  500+ –  456 –  40.44

453. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – Bartoszyce – 338 – 470 – 40.26

473. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego – Elbląg  – 320 – 426 – 39.74

486. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego – Iława – 439  –  500+  –  39.40

Zobacz:

Pełny ranking

autor: Marcin Mongiałło

Źródło:

Dodano: 2018.01.10

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74