Dostosuj wydruk

Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI"

Rekrutacja do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęiy realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach programu Gwarancji dla mlodziezy wspoifinansowanego ze środkow Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś I , Priorytetu Inwestycyjnego 8.ii, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 1.3, Podziałanie 1.3.2.

Celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" jest aktywizacja zawodowa mlodych osob w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się, którym ograniczenia materialne i środowiskowe oraz niedostateczne kwalifikacje zawodowe uniemozliwiają wyjście na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia gwarantujqcego udany start życiowy.

Dla kazdego z uczestnikow projektu Ochotnicze Hufce Pracy przewidziaiy indywidualne i kompleksowe formy pomocy. Przede wszystkim wsparcie psychologiczne, ktore pomoze w przezwyciężeniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej. pozostatych rodzajów pomocy. Później, zgodnie z opracowanym profilem, uczestnicy projektu będą uzupełniać lub zdobywać umiejętności i kwalifikacje niezbędne do otrzymania zatrudnienia. Stworzona zostanie także możliwość skorzystania m.in. z: kursów językowych, kursów komputerowych (w tym ECDL), kursów prawa jazdy kat. B oraz kursów przedsiębiorczości.

Uczestnicy wezmą udzial nie tylko w roznego rodzaju szkoleniach i kursach zawodowych, ale takze warsztatach z doradcami zawodowymi na temat skutecznych metod poszukiwania pracy, zajęciach przygotowujących do usamodzielnienia się, czy warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usiugą stylisty.

Realizowane w ramach projektu kursy zawodowe pozwalać będą młodzieży na zdobycie kwalifikacji w zawodach deficytowych na rynku pracy, co w przyszłości pozwoli na szybsze znalezienie zatrudnienia. Ostatni etap to 3- miesięczne staże zawodowe, czyli praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy.

Dodatkowo uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczeniem NNW, jednorazowego stypendium szkoleniowego wypłacanego po ukończeniu kursu zawodowego, stypendium stażowego za każdy miesiąc odbywanego stażu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem, bądż osobą zalezną.

Więcej informacji

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu
ul. Junaków 5, 82-300 Elbląg
tel. 55 232 68 19
e-mail: ceipmelblag@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Braniewie
ul. Kościuszki , 14-500 Braniewo
tel. 55 230 49 92
e-mail: oszbraniewo@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostródzie
ul Słowackiego 13, 14-100 Ostróda
tel. 89 642 88 27
e-mail: mckostroda@ohp.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie Wojewodzkiej Komendy OHP:

www.warminsko-mazurska.ohp.pl/od-szkolenia-do-zatrudnienia/

autor: Redakcja elblag.net

Źródło:

Dodano: 2017.10.13

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74