Dostosuj wydruk

XVI Grand Prix Elblaga w biegach przełajowych. Zmiana terminów zawodów

XVI Grand Prix Elblaga w biegach przełajowych. Zmiana terminów zawodów

Ze względów niezależnych od organizatora zawody z dnia 23 kwietnia 2017 r. zostały przełożone na dzień 25 czerwca 2017 r. Pierwsze zawody z cyklu Grand Prix odbędą się w dniu 21 maja 2017 r.

Zapraszamy do udziału w XVI edycji Grand Prix Elbląga w Biegach Przełajowych.

XVI GRAND PRIX ELBLĄGA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

REGULAMIN

Organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy „TRUSO" w Elblągu

Terminy:       

Miejsce:  Park Leśny Bażantarnia, okolice wiata MARGITKA,

start do pierwszego biegu o godz. 11:00

Uczestnicy:  impreza skierowana do wszystkich mieszkańców Elbląga i okolic

Zasady uczestnictwa: udział w zawodach może brać każdy, kto okaże aktualne badanie lekarskie lub podpisze oświadczenie, że biegnie na własną odpowiedzialność oświadczenia dostępne w dniu imprezy. Od dzieci i młodzieży do lat 18 wymagana zgoda rodziców lub opiekunów oświadczenia dostępne w dniu imprezy.

Dystanse:     

Kategorie:    

Punktacja za poszczególne biegi w kategorii wiekowej:

Za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii wiekowej przyznawane będą punkty wg/ klucza.

itd...   

Klasyfikacja:

O klasyfikacji końcowej, w poszczególnych kategoriach wiekowych, na poszczególnych dystansach, decyduje suma zdobytych punktów podczas trwania całej edycji biegu.

Gdy dwóch lub więcej startujących uzyska taką samą ilość punktów, o pierwszeństwie zdecyduje: większa ilość odbytych startów. Gdy ilość odbytych startów będzie identyczna, o kolejności zdecyduje wcześniejszy start. Jeżeli pierwszy start odbył się w tym samym terminie, wyżej sklasyfikowany zostanie ten zawodnik, który uzyska w pierwszym biegu, większą ilość punktów niż przeciwnik.

Październikowy bieg jest podsumowaniem całego cyklu i nie wchodzi do ogólnej punktacji.

Nagrody:     

Po każdej imprezie losowanie nagród rzeczowych pomiędzy wszystkimi startującymi.

Na zakończenie edycji (październik) za I-III miejsce w kategoriach, na poszczególnych dystansach – medale (warunkiem sklasyfikowania jest udział w min. trzech punktowanych startach).

Nagrody główne, niespodzianki rozlosowane zostaną pomiędzy uczestnikami, którzy będą mieli zaliczone min. 3 starty + udział w ostatnim biegu (nie zaliczanym do punktacji).

Finansowanie:

Od uczestników nie pobiera się opłaty startowej.

Uwagi:          

Opieka medyczna zapewniona przez organizatora.

Obsługa sędziowska zapewniona przez organizatora.

Informacje o imprezie, na bieżąco w elbląskich mediach i na stronie www.mostruso.pl.

O sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator imprezy.

autor: Informacja prasowa

Źródło:

Dodano: 2017.04.20

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74