Dostosuj wydruk

Ranking Liceów 2017. Ile szkół z Elbląga w 500-tce?

Ranking Liceów 2017. Ile szkół z Elbląga w 500-tce?

Jakie są najlepsze licea i technika w Polsce i w naszym regionie? Z całą pewnością uczniowie tych placówek oświatowych doskonale zdają maturę i egzaminy zawodowe, osiągają także znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. 9 stycznia magazyn ”Perspektywy” opublikował ranking 500 najlepszych liceów w kraju. Początkowo w zestawieniu pojawiła się tylko jedna elbląska szkoła, a mianowicie Publiczne LO Zakonu Pijarów (119. miejsce). Czuliśmy podświadowmie, że coś jest nie tak. Zabrakło bowiem w zestawieniu I i II LO, które przez wiele lat znajdowały się w rankingu. Dzisiaj, po zgłoszeniu, magazyn opublikował poprawiony ranking, w którym dwie powyższe szkoły są już notowane.

Skąd owe zamieszanie? Wczoraj udało nam się skontaktować się z Arturem Olczakiem, kierownikiem Działu Rankingów i Analiz miesięcznika "Perspektywy", który wyjaśnił nam dlaczego "zagubiono" dwa elbląskie licea:

Ranking z założenia nie uwzględnia szkół specjalnych. Z informacji jaką posiadamy już oficjalnie z OKE, te dwie szkoły z niewiadomych przyczyn, zgłosiły się do OKE jako szkoły specjalne i tak funkcjonowały w systemie bazo-danowym OKE. Ponieważ Ranking nie dotyczy szkół specjalnych, automatycznie OKE nie przekazała nam danych o maturze a szkoły nie znalazły się w Rankingu. Tak więc wina leży po stronie szkoły. 

Właśnie przed chwilą dotarły do nas oficjalne dane z OKE i będziemy to przeliczać. Wiem że LO Jagiellończyka będzie miało niezłą pozycję. Drugiej szkoły jeszcze nie sprawdzaliśmy. Jak to przeliczymy zamieścimy korektę w Rankingu. Prawdopodobnie w dniu jutrzejszym

Dzisiaj, po aktualizacji, w rankingu (500-tka) znajdują się trzy szkoły średnie z Elbląga:

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów (119. miejsce)

- II LO im. Kazimierza Jagiellończyka (145. miejsce)

- I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego (320. miejsce).

Na uwagę zasługuje spory awans I LO w Elblągu, które w ubiegłorocznym rankingu zajmowało 426. miejsce, a dwa lata temu - 483 miejsce. Pozycja II LO w Elblągu natomiast wydaje się być dosyć stabilna. Szkoła ta zanotowała skok w górę jeśli weźmiemy pod uwagę dłuższy okres czasu, ale jednocześnie niestety zanotowała spadek o niemal 40 miejsc w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia (107. miejsce w ubiegłorocznym rankingu i 186 dwa lata temu). Największym sukcesem mogą jednak poszczycić się dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokstzałcacego Zakonu Pijarów w Elblągu (rok temu szkoła była nienotowana, a dwa lata temu znajowała się poza pierwszą 500-tką).

Publiczne Liceum Ogólniokształcące Zakonu Pijarów znalazło się także bardzo wysoko w zestawieniu najlepszych szkół w województwie warmińsko-mazurskim, plasując się na 4. miejscu. W 25-tce najlepszych szkół ogólnokształcących w regionie znalazły się jeszcze dwie placówki oświatowe z Elbląga: II LO im. Kazimierza Jagiellończyka (6. miejsce), I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego (9. miejsce), Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych (miejsce 19.) oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II (miejsce 25.). Za najlepsze liceum w województwie uznane zostało II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie. Jednocześnie kętrzyńska szkoła zajęła bardzo wysokie, 30. miejsce w rankingu ogólnopolskim. 

W tegorocznym zestawieniu bardzo słabo przedstawia się sytuacja elbląskich szkół technicznych. W opublikowanym przez magazyn "Perspektywy" Rankingu Technika 2017 w rankingu 299 najlepszych szkół tego typu w Polsce nie znalazła się żadna szkoła z Elbląga. W zestawieniu najlepszych szkół technicznych w województwie warmińsko-mazurskim najwyżej, na 15. miejscu, uplasowało się elbląskie Technikum Ekonomiczne im. Oskara Langego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Czołówkę tego zestawienia zamyka Technikum w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu (25. miejsce). Na pierwszym miejscu w regionie uplasowało się Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

XIII LO w Szczecinie ponownie zostało według kapituły rankingu najlepszym liceum ogólnokształcącym w Polsce, a jako nejlepsze tchnikum uznane zostało Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (rok temu tytuł ten przypadł Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie).

Zgodnie z postanowieniem Kapituły magazynu "Persopektywy" licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły magazynu "Perspektywy" technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Pełne zestawienia:

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017 (warmińsko-mazurskie)

Ranking Techników 2017

Ranking Techników 2017 (warmińsko-mazurskie)

autor: Marcin Mongiałło

Źródło:

Dodano: 2017.01.11

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74