Dostosuj wydruk

Podsumowanie roku pracy posłów z okręgu 34 w Sejmie

Podsumowanie roku pracy posłów z okręgu 34 w Sejmie

Za nami 12 bardzo intensywnych miesięcy w polskim Sejmie. Tempo oraz ilość wprowadzanych zmian od momentu objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość wymaga sporego zaangażowania. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej, który z posłów VIII kadencji wybranych w 34 okręgu wyborczym najlepiej przez ostatni rok korzystał ze swojego mandatu poselskiego. Możliwość bliższego przyjrzenia się pracy elbląskich posłów daje strona internetowa Sejmu, na której w bardzo przejrzysty sposób wyrażone są wartości liczbowe każdego z polityków zasiadających w ławach parlamentarnych.

Liczby nie kłamią. Aktywność poselską najlepiej widać dzięki wartościom ilościowo-procentowym. Interpelacje poselskie to jedna z form kontroli parlamentarnej. Poseł może wystosować konkretne zapytanie do Prezesa Rady Ministrów bądź też do konkretnego ministra. Dzięki temu można zwrócić chociażby uwagę na dany problem w mieście bądź regionie, z którego poseł startował. Nie tylko ilość złożonych interpelacji jest ważna dla oceny postawy danego posła. Liczą się również: wypowiedzi do dnia 16 grudnia 2016 roku, zapytania, ilość podpisanych projektów poselskich, sprawozdania oraz udział w samych głosowaniach sejmowych. Właśnie te determinanty będą brane pod uwagę w naszym zestawieniu.

Z okręgu 34 w Sejmie mamy ośmiu przedstawicieli: czterech z Prawa i Sprawiedliwości, trzech z Platformy Obywatelskiej oraz jednego z formacji Kukiz'15.

          poseł          wypowiedzi   interpelacje   zapytania   podpisane projekty   sprawozdania   udział w głosowaniach
L. Krasulski 0 0 2 64 0 2378/2580 (92,17%)
J. Wilk 16 59 47 51 1 2160 (83,76%)
A. Ołdakowski 14 76 61 59 0 2551 (98,88%)
Z. Babalski 40 3 1 19 0 2550 (98,84%)
A. Kobylarz 8 159 47 18 1 2499 (96,86%)
P. Cieśliński 18 32 3 14 0 2355 (91,28%)
E. Gelert 12 6 3 8 0 2445 (94,77%)
J. Protas 26 27 0 22 0 2383 (92,36%)

 

Najbardziej aktywnym posłem z okręgu 34 w 2016 roku w Sejmie był bez wątpienia Andrzej Kobylarz z Kukiz'15. Do dnia dzisiejszego poseł ośmiokrotnie zabierał głos podczas posiedzeń, złożył 159 interpelacji - w tym bardzo dużo związanych z naszym regionem, wystąpił z 47 zapytaniami, 18 razy złożył swój podpis pod różnymi projektami poselskimi, raz przedstawił sprawozdanie (Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym dokumencie "Sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 roku") i brał udział w aż 96,86% głosowań na posiedzeniach Sejmu (2499 na 2580). Ponadto Andrzej Kobylarz należy aż do 10 zespołów parlamentarnych, m.in. Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Parlamentarnego.

Na przeciwległym biegunie pracowitości znalazł się Leonard Krasulski. Na posła Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało w wyborach aż 10,194 osób, jednak przez ostatnie 12 miesięcy poza głosowaniami nad konkretnymi ustawami i podpisywaniem projektów sejmowych, niewiele wiadomo o pracy posła Krasulskiego. Nie wpłynęła od niego żadna interpelacja, ani razu nie zabierał głosu na posiedzeniach Sejmu i nie omawiał sprawozdań. Zaledwie dwukrotnie składał zapytania w sprawach bieżących. Przynależy do trzech zespołów parlamentarnych.

 

autor: Maciej Markowski

Źródło:

Dodano: 2017.01.05

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74