Dostosuj wydruk

Urząd Skarbowy przypomina: deklaracje podatkowe przez internet!

Urząd Skarbowy przypomina: deklaracje podatkowe przez internet!

Urząd Skarbowy w Elblągu przypomina, że od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik oraz podmiot niepełniący funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), lub gdy informacje te są składane w ich imieniu przez biuro rachunkowe jest zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez Internet.

Dotyczy to dokumentów

Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40

FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DO URZĘDU SKARBOWEGO

Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, mają możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.

Termin składania dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej:


SPOSÓB PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Deklaracje można przesłać poprzez:


SKŁADANIE DEKLARACJI PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

Wszelkie informacje w tym zakresie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/dla-platnikow

autor: Informacja prasowa

Źródło:

Dodano: 2015.01.14

elblag.net © agencja reklamowa idealmedia sp. z o. o.
Redakcja: Elbląg, ul. Strażnicza 1, tel. 55 230 47 74