› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Uzyskanie decyzji środowiskowej - opis procedury krok po kroku

› biznes 7 miesięcy temu    27.02.2023
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Uzyskanie decyzji środowiskowej - opis procedury krok po kroku

Decyzja środowiskowa - co to takiego?

Każda inwestycja budowlana wymaga przygotowania kompletu dokumentów, w których skład wchodzą także niezbędne pozwolenia oraz decyzje pracowników urzędu i określonych specjalistów. Niektóre spośród nich są tylko formalnością; wiele jesteśmy także w stanie przygotować samodzielnie. Sprawy mają się jednak inaczej, gdy o powodzeniu naszego projektu może zadecydować decyzja środowiskowa. Sprawdź, jak ją uzyskać.

Mianem decyzji środowiskowej określa się dokument, którego pełna nazwa brzmi: “Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Jej wydanie jest możliwe dzięki sporządzeniu raportu środowiskowego, który spełni określone kryteria. Pismo musi zawierać między innymi dokładny opis przedsięwzięcia, charakterystykę terenu przewidzianego pod budowę z uwzględnieniem elementów przyrodniczych, które znajdują się na tym obszarze oraz plan wykonania późniejszego nadzoru inwestycyjnego.

Podstawę prawną do sporządzenia raportu oraz wydawania decyzji środowiskowych stanowią:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W niektórych przypadkach znaczenie mogą mieć także inne dokumenty, odnoszące się do ochrony środowiska naturalnego.

Etapy uzyskiwania decyzji środowiskowej

Aby uzyskać decyzję środowiskową, która umożliwi nam realizację naszego projektu, musimy przejść przez kilka etapów.

 • Sporządzenie raportu środowiskowego. To trudne zadanie, dlatego warto oddać je w ręce specjalistów z firmy
 • AvesNature
 • . Posiadają oni wieloletnie doświadczenie w branży środowiskowej, co umożliwia im realizację usługi wedle przyjętych kryteriów. Koszt sporządzenia raportu zależy rodzaju inwestycji i jej potencjalnej lokalizacji. Nie warto jednak oszczędzać na tej usłudze, jeśli uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne do realizacji naszych planów. Gotowy protokół może liczyć nawet kilkaset stron - sam widzisz, że jest to zadanie dla specjalistów.
 • Weryfikacja raportu przez odpowiednie organy.
 • Wydanie prawomocnych opinii - może zaistnieć potrzeba wykonania dodatkowych badań terenowych lub uzupełnienia raportu. Dlatego tak ważne jest jego odpowiednie przygotowanie. Zdaj się na specjalistów z
 • AvesNature
 • i nie pomiń żadnego zagadnienia! Dzięki temu przyspieszysz cały proces.
 • Wydanie decyzji środowiskowej przez prezydenta miasta, burmistrza, wójta, starostę lub inną osobę odpowiedzialną za dany teren inwestycyjny.
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.