› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

komentowane

oceniane

Masz jeszcze szansę zostać urzędnikiem wyborczym. Komisarze wyborczy w Elblągu już powołani

› bieżące 9 miesięcy temu    13.04.2018
Marcin Mongiałło
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Masz jeszcze szansę zostać urzędnikiem wyborczym. Komisarze wyborczy w Elblągu już powołani fot. archiwum Elblag.net

W naszym województwie udało się powołać pięciu komisarzy wyborczych.  W dalszym ciągu prowadzony jest nabór na urzędników wyborczych. Termin dokonywania zgłoszeń został w tym przypadku przedłużony do 16 kwietnia.

Urzędnicy wyborczy

Czy warto zostać urzednikiem wyborczym? Według ustawy budżetowej na rok 2018 kwota bazowa do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł.

Urzędnikowi wyborczemu za realizację ustawowych zadań przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu ich realizacji, przy założeniu że wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy ustalana jest na podstawie kwoty bazowej przyjmowanej do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z zastosowaniem mnożnika 2,5 (art. 191 e § 3 Kodeksu wyborczego).

 

Kwota bazowa do ustalenia wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1789,42 zł. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł, jednakże wyłącznie przy założeniu, że będzie on wykonywał swoje zadania w pełnym miesięcznym wymiarze czasu.

 

Wynagrodzenie przysługuje urzędnikowi wyborczemu za dzień, w którym wykonywał swoje zadania, w wysokości 1/20 kwoty ustalonej zgodnie z art. 191e § 3 Kodeksu wyborczego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.

 

Ze względu na zakres prac ustawowo określonych dla urzędnika wyborczego, które należy wykonywać od 30 dnia przed dniem wyborów do dnia przyjęcia depozytu od właściwych komisji wyborczych, urzędnikowi w tym okresie przysługuje wynagrodzenie w kwocie 4473,55 zł za miesiąc pracy.

 

W uzasadnionych przypadkach, ze względu na zakres wykonywanego zadania, komisarz wyborczy może podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu ustalanej proporcjonalnie kwoty, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia nie może być większa niż 4473,55 zł za miesiąc pracy.

–  możemy przeczytać na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Funckja urzędnika wyborczego jest nowością –  będą wspomagać pracę komisarzy wyborczych. Do ich zadań będzie nalezało nadzorowanie prac obwodowych komisji wyborczych i współpraca zarówno z obwodowymi komisjami, jak i z Krajowym Biurem Wyborczym i komisarzami wyborczymi.

W gminach do 20 tysięcy mieszkańców urzędników wyborczych będzie dwóch. W gminach do 50 tysięcy mieszkańców będzie ich trzech, a w większych gminach dodatkowo po jednym urzędniku na każde 50 tysięcy mieszkańców – ale nie więcej niż w sumie siedmiu. W miastach wojewódzkich lub powiatowych będzie powoływany dodatkowo jeszcze jeden urzędnik wyborczy. W całej Polsce do 2 maja 2018 r. zostanie powołanych  ok. 5,2 tys. członków Korpusu Urzędników Wyborczych.

Aby zostać urzędnikiem wyborczym trzeba spełnić szereg wymagań,  m.in. posiadać wykształcenie wyższe i być pracownikiem administracji rządowej lub samorządowej, albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych. Warto dodać, ze urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i (poza miastami na prawach powiatu) mieszka. Ponadto nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też zostać osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronach PKW: 

www.rekrutacja.kbw.gov.pl

pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy

Komisarze wyborczy

Dotychczas na Warmii i Mazurach komisarzy było dwóch: jeden w okręgu elbląskim, drugi w olsztyńskim. Teraz będzie ich pięciu. Wszysct zostali już powołani. W okręgu elbląskim będzie dwóch komisarzy: Piotr Żywicki i Arkadiusz Zaczek. W okręg olsztyńskim będzie ich trzech: Mariusz Stachowiak, Tomasz Konopko i Wioletta Rynkiewicz. Komisarze są podzieleni terytorialnie, każdy z nich ma za zadanie nadzorować wybory w konkretnych powiatach. 

Komisarz wyborczy w Elblągu I 

 • obszary powiatów: bartoszyckiego braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego
 • miasto na prawach powiatu Elbląg.

Komisarz wyborczy w Elblągu II 

 • obszary powiatów: działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego.

Komisarze pełnią bardzo ważna funkcję. Nadzorują wybory, a natepnie ustalają ich wyniki. W porównaniu z dotychczasowymi, niedawno powołani komisarze otrzymali nowe uprawnienia. Będą zarządzać druk kart do głosowania, a od 1 stycznia 2019 roku będą również dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania (obecnie to zadanie spoczywa na radach gmin).

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 1
  WKURZONY
 • 2
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.