› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Kogo dotyczy rejestracja w bazie BDO?

› biznes 10 miesięcy temu    23.11.2022
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Kogo dotyczy rejestracja w bazie BDO?

BDO - to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarowaniu odpadami. Został utworzona aby przeciwdziałać wszelkim nieprawidłowościom, związanym z sektorem gospodarowania odpadami. W art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach z 2012 roku, są wyszczególnione podmioty, które mają obowiązek wpisu do rejestru BDO. W tym artykule przybliżymy kwestię podmiotów zobligowanych do rejestracji w BDO a tym samym również prowadzenia ewidencji w BDO.

Czym jest Baza Danych Odpadowych?

BDO jest systemem teleinformatycznym, przyjmującym formę bazy danych. Zbierane są w niej informacje o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty tj. opony, oleje, smary, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach, opakowania, transportujących odpady czy gospodarujących odpadami. Dzięki BDO organy państwowe mogą gromadzić, analizować i zarządzać danymi zawartymi tam danymi.

Konieczność zarejestrowania się i prowadzenia ewidencji ma na celu przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu odpadami, a niewłaściwie (lub nieterminowo) złożony wniosek o wpis do rejestru BDO
obarczony jest karami.

Kto musi dokonać wpisu w bazie BDO?

Rejestracja BDO obowiązuje zarówno przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, jak i tych działających na rynku od dawna.

W dużym uogólnieniu obowiązkowi podlegają przedsiębiorcy którzy:

  • wytwarzają odpady inne niż komunalne
  • transportują odpady, wytworzone przez inne podmioty
  • wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach
  • wprowadzają na rynek produkty (baterie, oleje, smary, opony, akumulatory lub sprzęt elektryczny i elektroniczny),

Kto jest zwolniony z obowiązku rejestracji w bazie BDO?

Część przedsiębiorców została zwolniona z obowiązku wpisu do rejestru BDO. Zwolnienie jednak dotyczy tylko i wyłącznie wytwórców odpadów, którzy nie przekroczyli ilości wytworzonych odpadów znajdujące się w
Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Ponadto rejestr BDO nie dotyczy:

  • osób fizycznych, które nie posiadają osobowości prawnej i wykorzystują odpady na potrzeby własne
  • podmiotów, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,
  • wytwórców odpadów komunalnych.

Kiedy trzeba złożyć wpis do bazy BDO?

Dokonanie wpisu powinno nastąpić jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem działalności. Jeśli prowadzisz już działalność - dokonaj tego najszybciej, jak to możliwe.

Wpis do rejestru BDO powinien zawierać dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek, rodzaj prowadzonej działalności oraz zakres w jakim podmiot wpisuje się do rejestru BDO. Po złożeniu wniosku, urząd ma 30 dni na nadanie indywidualnego numeru rejestrowego.

Firmy, które są obowiązane do wpisu, ale nie dopełniły tego obowiązku lub nie dotrzymały wskazanych terminów, muszą liczyć się z sankcjami administracyjnymi i karami grzywny. W dopilnowaniu przestrzegania
przepisów związanych z BDO warto wspierać się doświadczonymi firmami, które nie tylko dzielą się wiedzą, ale także sprawują pieczę, aby nasz wniosek o wpis był poprawny, terminowy i zgodny z nałożonymi
wytycznymi.

Niestety zawiłość systemu i przepisów dotyczących gospodarki odpadami jest na tyle skomplikowana, że przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z usług firm, których zadaniem jest pomoc w rejestracji w systemie BDO, a także pomoc w prowadzeniu ewidencji oraz w składaniu rocznego sprawozdania BDO. Obsługa BDO przez firmę zewnętrzną pozwala zaoszczędzić dużo czasu oraz daje pewność, że wszystkie formalności zostały wykonane zgodnie z przepisami.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.