› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Kilka prostych sposobów na uzyskanie dotacji na fotowoltaikę

› bieżące ponad rok temu    28.11.2018
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Kilka prostych sposobów na uzyskanie dotacji na fotowoltaikę

W naszym kraju dotacje na fotowoltaikę są coraz bardziej rozpowszechniane, głównie ze względu na duszący problem zanieczyszczeń powietrza. Powodem jest również Dyrektywa Unii Europejskiej, zgodnie, z którą do 2020 roku Polska powinna osiągnąć poziom 15%, wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

Instalacje fotowoltaiczne wykorzystują energię słoneczną, przetwarzając ją na energię elektryczną. Inwestor może wykorzystać tak pozyskany prąd w dowolny sposób. Zazwyczaj zasila on całe gospodarstwo domowe. Największą wadą tego rozwiązania są koszty zakupu i montażu systemu, które nie należą do najniższych. Jednak inwestycja zwraca się po około 6-7 latach, zależnie od mocy instalacji, zużycia prądu oraz jego ceny.

Pomimo kosztów, fotowoltaika cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów. Wpływ na to mają rosnące ceny energii elektrycznej, chęć uniezależnienia się od dostaw prądu oraz ochrona środowiska.

Działanie fotowoltaiki, czyli co musisz wiedzieć przed uzyskaniem dotacji

Fotowoltaika czerpie energię z promieni słonecznych i przetwarza ją na energię elektryczną. O skuteczności instalacji decyduje jej umiejscowienie – tylko dobrze nasłonecznione miejsce, bez zacienienia, zagwarantuje odpowiednie działanie systemu oraz szybki zwrot z inwestycji.

Fotowoltaika należąca do OZE (Odnawialne Źródła Energii), jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku systemów. Podczas pracy nie generuje szkodliwych substancji do atmosfery, ani żadnych innych odpadków w postaci stałej, ponadto jest całkowicie bezobsługowa.

Specjaliści zalecają, by instalacja fotowoltaiczna została zamontowana w najbardziej nasłonecznionym miejscu na działce. Zazwyczaj jest nim dach, o ile został skierowany na południe i nie posiada załamań, które mogą rzucać cień na fotowoltaikę. Panele powinny zostać umieszczone pod kątem około 35 stopni.

Najszybszy zwrot z inwestycji następuje wówczas, gdy instalacja jest dobrze nasłoneczniona. Nawet niewielkie zacienienie może wydłużyć ten czas o kilka lat. Oczywiście fotowoltaika działa również przy częściowej ekspozycji na słońce, ponieważ wykorzystuje promieniowanie rozbite i rozproszone. Jednak z mniejszą skutecznością, co ma bezpośredni wpływ na okres zwrotu kosztów inwestycji.

Czy fotowoltaika jest opłacalna?

Fotowoltaika zyskuje na popularności głównie przez rosnące ceny prądu oraz poziom zanieczyszczeń powietrza. Społeczeństwo jest coraz bardziej doinformowane, a co za tym idzie – zaczyna dokonywać świadomych wyborów. Potrzeba zadbania o środowisko, wraz ze sporymi oszczędnościami, są argumentami nie do podważenia.

Największa wątpliwość dotyczy polskich warunków klimatycznych. Czy aby na pewno są wystarczające do prawidłowego działania fotowoltaiki? Oczywiście! Instalacja działa również w pochmurne dni oraz zimą. Jej skuteczność spada w okresie jesienno-zimowym, jednak z pomocą przychodzi zmagazynowany z wyprodukowanych latem nadwyżek prąd, który może zostać odebrany przez inwestora w dowolnym momencie wzmożonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Najskuteczniejszą instalacją fotowoltaiczną jest ta, która całkowicie pokrywa zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na prąd. Profesjonalni doradcy dokładnie obliczą jaka moc paneli będzie najbardziej optymalna.

Część inwestorów na początku swojej przygody z fotowoltaiką decyduje się na słabszą moc paneli, by na własne oczy przekonać się o jej skuteczności. Poniekąd jest to dobrym rozwiązaniem, ponieważ instalację można rozbudować w dowolnym momencie, jednak takie działanie można okazać się kosztowniejsze, co warto wziąć pod uwagę odpowiednio wcześnie.

Instalacja fotowoltaiczna, która nie pokrywa w pełni zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną, mimo to generuje oszczędności, które oscylują w granicach nawet 95% w skali roku.

Wyprodukowane latem nadwyżki prądu są oddawane do sieci, gdzie zostają zmagazynowane. Inwestor może je odebrać w dowolnym momencie, kiedy będzie tego potrzebował. Musi mieć to jednak miejsce w jednym roku rozliczeniowym. Energia elektryczna nagromadzona latem zostaje zazwyczaj wykorzystana zimą, kiedy dni są znacznie krótsze, a nasłonecznienie mniejsze. Takie magazynowanie prądu odbywa się na zasadzie opustów 1 do 0,8, które jest jedyną formą opłaty, nie licząc opłat stałych uiszczanych zakładowi energetycznemu, wynoszących około 150 zł rocznie.

Więcej na temat opłacalności fotowoltaiki przeczytasz tutaj.

Dostępne dotacje do fotowoltaiki

Odnawialne Źródła Energii, jak sama nazwa wskazuje, są nieskończonymi źródłami energii. Stanowią zatem całkowite przeciwieństwo paliw stałych, które są w dalszym ciągu tak chętnie wykorzystywane w naszym kraju, a których zasoby kurczą się w zastraszającym tempie, co wpływa bezpośrednio na ich cenę.

Po zakończeniu ogólnopolskiego programu Prosument, inwestorzy musieli zwracać się wnioskami o dotacje na fotowoltaikę na poziomie lokalnym. Niestety mniejsze gminy, w których osób zainteresowanych było niewiele, nie były zorientowane w temacie dostępnych dofinansowań, przez co inwestor musiał stracić wiele nerwów i cierpliwości, zanim udało mu się uzyskać potrzebne informacje.

Obecnie dotację na fotowoltaikę można uzyskać w ramach ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze.

Założenia programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze został stworzony z myślą o poprawie jakości powietrza w Polsce. Wykorzystanie OZE w naszym kraju oscyluje ciągle w granicach około 11%, jest to wynik zdecydowanie lepszy niż jeszcze kilka lat temu, jednak ciągle zbyt niski. Szczególnie, że Unia Europejski nałożyła na nas obowiązek podniesienia go do 15% do 2020 roku.

Program ma pomóc w sfinansowaniu zakupu oraz montażu nowego pieca, wykonania termoizolacji budynków, wymiany stolarki zewnętrznej, a także zakupu i montażu urządzeń OZE. Wnioski można składać drogą elektroniczną od 19 września br.

Program Czyste Powietrze ma pomóc w regularnym zmniejszaniu emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń powietrza, groźnych dla naszego zdrowia, które w okresie jesienno-zimowym występują w stężeniach nawet kilkukrotnie przekraczających dopuszczalne normy.

Głównym założeniem programu jest wymiana przestarzałych pieców na nowe, ekologiczne odpowiedniki, a także termoizolacja budynków, które jej potrzebują, tak by mieszkańcy mogli efektywnie zarządzać energią, co przełoży się na spore oszczędności na rachunkach za ogrzewanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, ewentualnie posiadają ich zgodę na rozpoczęcie prac.

Jak każde działanie, program Czyste Powietrze ma pewne ograniczenia – w tym przypadku jest nim maksymalny możliwy koszt, od którego dofinansowanie jest liczone. Wynosi on 53 tysiące złotych. Jeżeli inwestycja przekroczy tę kwotę, pozostałe środki mogą zostać sfinansowane w formie pożyczki. Natomiast minimalny koszt dotacji projektu to 7 tysięcy złotych.

Co uwzględnia program Czyste Powietrze?

 • wymianę stolarki zewnętrznej,
 • wymianę przestarzałych źródeł ciepła,
 • zakup i montaż ekologicznych źródeł ciepła, spełniających założenia programu,
 • montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • montaż rekuperacji (więcej na temat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła przeczytasz tutaj),
 • docieplenie przegród budynku,
 • instalację Odnawialnych Źródeł Energii.

Program Czyste Powietrze przyjmuje formę dotacji oraz pożyczki. Jego realizacja jest zaplanowana na lata 2018-2029, przy czym podpisywanie umów odbywać się będzie do 31 grudnia 2027 roku. Wszystkie objęte umową prace powinny zostać zakończone do 30 czerwca 2029 roku.

Nabór wniosków o dotację odbywa się w trybie ciągłym, a same zgłoszenia oceniane będą na bieżąco przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej adekwatny do miejsca zamieszkania inwestora.

Wszelkie informacje na temat terminów oraz sposobów wypełniania wniosków, znajdują się na stronach internetowych WFOŚiGW.

Program Czyste Powietrze w cyfrach:

 • 53 tysiące złotych: maksymalne koszty kwalifikowane, od których dofinansowanie jest liczone,
 • 15 lat: planowany czas na spłatę pożyczki,
 • 24 miesiące: okres realizacji przedsięwzięcia,
 • 7 tysięcy złotych: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych,
 • 12 miesięcy: dotacji podlegają inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż rok przed dniem złożenia wniosku,
 • 30 czerwca 2029 roku: ostateczny termin zakończenia wszystkich inwestycji objętych umową.

Na jakiej podstawie przyznawana jest dotacja z programu Czyste Powietrze?

Zarówno możliwość uzyskania dofinansowania, jak i jego wysokość, są zależne od miesięcznego dochodu na członka rodziny w gospodarstwie domowym. Zasady te są podobne do tych obowiązujących w programie 500 plus. Szczegółowe informacje na temat obliczania miesięcznego dochodu znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku na stronie WFOŚiGW.

W praktyce oznacza to, że im niższa kwota przypadająca na członka rodziny, tym na wyższe dofinansowanie (a niższą pożyczkę) może liczyć inwestor. Osoby te mogą otrzymać dotację wynoszącą nawet 90% poniesionych wydatków.

Więcej informacji na temat programu znajduje się tutaj.

Podsumowanie

Korzystne dotacje na fotowoltaikę można uzyskać niezależnie od regionu kraju. Nabór wniosków odbywa się głównie drogą elektroniczną. W przypadku przesłania dokumentów do nieodpowiedniego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zostają one odesłane nadawcy bez rozpatrywania, wraz z informacją o właściwym dla miejsca zamieszkania WFOŚiGW.

Uruchomienie programu Czyste Powietrze rozwiązuje problem różnic w sposobie dofinansowania fotowoltaiki, które zależnie od regionu Polski, bywały znaczące. 
Na początek 2019 roku resort środowiska zapowiedział drobną korektę programu Czyste Powietrze, która ma uwzględniać wprowadzaną w życie ulgę podatkową, dotyczącą wydatków poniesionych przez inwestorów na termoizolację budynków jednorodzinnych. Według zapewnień ministra środowiska, beneficjenci w żaden sposób nie stracą na wprowadzanej zmianie.

W dzisiejszych czasach programy pomagające sfinansować wymianę przestarzałego pieca, termoizolację, zakup i montaż Odnawialnych Źródeł Energii, wymiany stolarki zewnętrznej, czy dotacje na fotowoltaikę są niezwykle ważne, ze względu na pogarszający się stan jakości powietrza w naszym kraju. Z roku na rok stężenie niebezpiecznych substancji jest coraz bardziej przekraczane, przez co narażeni jesteśmy na wystąpienie licznych chorób ze strony układu oddechowego.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 2

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 1
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.