› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Jak skutecznie pozyskać dotację unijną dla firmy?

› biznes ponad rok temu    17.05.2021
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Jak skutecznie pozyskać dotację unijną dla firmy?

Badania i rozwój to długi, ryzykowny i kosztowny proces, ale często niezbędny.

Unia Europejska stworzyła systemy pomocy w zakresie badań i rozwoju — są dotacje na badania i rozwój, które mogą sfinansować do 100% projektu, ale nie zawsze jest łatwo z nich skorzystać. Dowiedz się jak zdobyć dotację na badania i rozwój 2021.

Dotacje unijne dla firmy — badania i rozwój

Internet, GPS, rozszczepienie jądrowe, komputer… Co wspólnego mają te wszystkie technologie? Zostały opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych. Zwrot z inwestycji nie jest czasem oczywisty w przypadku badań, rozwoju i innowacji, zwłaszcza w przypadku badań wstępnych, których wyniki są publikowane — zostaną one następnie wykorzystane przez inne osoby, które nie będą musiały ponosić kosztów. Najbardziej ryzykowne badania są przeprowadzane głównie przez placówki akademickie i laboratoria publiczne, często jedyne, które pozwalają sobie na podjęcie takiego dużego ryzyka.

Sprawdź swój projekt B+R czy mieści się w założeniach finansowania

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie, czy projekt mieści się w definicji B+R stosowanej przez instytucje publiczne. Pomoc publiczna na B+R ma trzy kryteria:

  • Prowadzi do innowacyjnych wyników, to znaczy, że ma na celu dostarczenie czegoś nowego: nowe usługi, nowy proces, lepszą znajomość zjawiska, znaczną poprawę istniejącej usługi lub produktu.
  • Wymaga złożonej pracy, nawet dla eksperta w danej dziedzinie, która musi umożliwić pokonanie pewnej liczby trudności, niepewności i przeszkód technicznych, poprzez podejście testami czy symulacjami.
  • Przyniesie nowe rozwiązania i nową wiedzę — kluczowym punktem w definicji B+R jest to, że jego celem jest przesunięcie granic aktualnego stanu wiedzy — w przeciwieństwie do prostej innowacji

Istnieje kilka skal do pomiaru stopnia dojrzałości projektu badawczego. Wspólną skalą jest wyodrębnienie badań podstawowych, które badają obserwowalne zjawiska i fakty, badań stosowanych, których celem jest wykorzystanie tych zjawisk i nowej wiedzy, a wreszcie eksperymentalnych prac rozwojowych ukierunkowanych na wytworzenie produktu. Inną mniej znaną skalą, ale fundamentalną dla europejskich sponsorów jest „Poziom gotowości technologicznej”.

Dotacja na badania i rozwój — jak wygląda jej księgowanie?

Dotacje na inwestycje lub wyposażenie pozwalają firmie nabywać, lub tworzyć środki trwałe, lub finansować długoterminową działalność. Podejście księgowe przewiduje ujęcie tych dotacji w kapitale własnym z możliwością rozłożenia uzyskanego dochodu na kilka lat. Metody rozłożenia dotacji zależą od tego, czy dany składnik aktywów podlega amortyzacji. Dotacje operacyjne pozwalają zrekompensować niedobór niektórych przychodów operacyjnych lub pokryć określone koszty operacyjne. Korzystając z dotacji na badania i rozwój najbezpieczniej poprosić księgowego o pomoc, który ma doświadczenie z dotacjami unijnymi.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.