› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

Jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

› biznes 8 miesięcy temu    19.01.2023
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsiębiorcy wielokrotnie spotykają się z trudnościami w spłacie zobowiązań przez kontrahentów czy klientów. W artykule podpowiemy, jak przygotować przedsądowe wezwanie do zapłaty, które pomoże w polubownej windykacji zadłużenia.

Jedną z głównych przyczyn wspomnianych problemów jest brak wiedzy na temat dostępnych narzędzi prawnych, które umożliwiałyby skuteczną egzekucję należności.

Właściciel lub oddelegowany pracownik często nie wiedzą, czym jest przedsądowe wezwanie do zapłaty. W kolejnych akapitach szerzej opiszemy, co to za dokument i jak napisać wezwanie kierowane do dłużnika.

Co to jest przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przedsądowe wezwanie do zapłaty to pismo, które wysyła wierzyciel do dłużnika w celu żądania zapłaty należności. Dokument jest wysyłany przed wszczęciem postępowania sądowego i ma na celu zachęcenie dłużnika do polubownego załatwienia sprawy.

Wezwanie powinno zawierać dane o wierzytelności, terminie jej spłaty oraz informację o możliwości wszczęcia postępowania sądowego w przypadku braku spłaty długu.

Osoba zadłużona powinna mieć świadomość, że przedsądowe, ostateczne wezwanie do uregulowania zobowiązania to ostatni etap windykacji polubownej. Brak kontaktu dłużnika z wierzycielem w takiej sytuacji skutkuje skierowaniem sprawy na drogę sądową.

W ten sposób właściciel wierzytelności może uzyskać prawomocny nakaz zapłaty, który jest prawnie wiążący przez kolejne 610 lat. Właśnie dlatego zalecane jest polubowne załatwienie sprawy.

Dlaczego warto sporządzić wezwanie do zapłaty?

Sporządzenie wezwania do zapłaty jest korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Osoba dochodząca w ten sposób swoich należności zyskuje respektowane prawem potwierdzenie przeprowadzenia windykacji polubownej. Z kolei osoba zadłużona otrzymuje możliwość rozwiązania problemu związanego z nieuregulowaną płatnością bez wchodzenia na drogę sądową. Polubowne wezwanie do zapłaty jest zatem korzystne dla obu stron.

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Decydując się na sporządzenie pisma wzywającego dłużnika do uregulowania przeterminowanej płatności, warto wiedzieć, jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty. Z jakich elementów powinien składać się dokument?

  • Jasno określone przyczyny naliczenia zobowiązania wobec dłużnika.
  • Dokładne dane osoby zadłużonej oraz wierzyciela.
  • Informacja o miejscowości i dacie sporządzenia pisma przedsądowego.
  • Precyzyjnie określona kwota zadłużenia wraz z ustalonymi odsetkami.
  • Sprecyzowany termin oraz preferowana forma spłaty zadłużenia.

Pamiętajmy, że dokument wezwania do zapłaty musi również zawierać informację o kolejnych krokach. Konsekwencjach, jakie wynikają z braku spłaty długu. Jednocześnie tylko prawidłowo sporządzone upomnienie osoby zadłużonej jest respektowane przez sąd.

Jak wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty?

Prawidłowa metoda wysyłki dłużnikowi wezwania do zapłaty determinuje późniejszą moc prawną przesłanego upomnienia. Jak zatem prawidłowo wysłać dłużnikowi przedsądowe wezwanie do natychmiastowej spłaty zadłużenia?

Należy je nadać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zabezpieczając też potwierdzenie nadania. Pamiętajmy, że sąd może poprosić o przedstawienie udokumentowanych dowodów windykacji polubownej.

Jaka jest możliwa odpowiedź na wezwanie do zapłaty?

Dłużnicy często nie wiedzą, jaka jest możliwa odpowiedź na wezwanie do zapłaty. Przede wszystkim należy podjąć próbę kontaktu z wierzycielem. Chroni to osobę zadłużoną przed skutkami braku kontaktu.

Możliwa jest zazwyczaj droga telefoniczna, listowna albo za pośrednictwem poczty e-mail. W ten sposób dłużnik zyskuje możliwość rozmowy z wierzycielem na temat potencjalnych metod polubownego rozwiązania sprawy.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

Jeśli otrzymaliśmy pismo albo planujemy je wysłać, to musimy wiedzieć, kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne.

Przede wszystkim wezwanie nie ma mocy prawnej w sytuacji, gdy zobowiązanie, którego dotyczy, zostało już spłacone. Pismo może być unieważnione również w przypadku przedawnienia zadłużenia albo niezawarcia koniecznych elementów.

Sprawdź więcej informacji o przedsądowym wezwaniu do zapłaty: https://payhelp.pl/blog/przedsadowe-wezwanie-do-zaplaty-jak-je-skutecznie-napisac/

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – darmowy wzór

Internet jest pełen przykładowych dokumentów, które pomagają w realizacji wielu procesów prawnych. Również darmowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty bez problemu można znaleźć w rozmaitych serwisach.

Gotowy wzór pisma upomnienia dłużnika to zdecydowana pomoc dla wierzyciela. Należy jednak pamiętać, że musi ono zawierać odpowiednie elementy, o których pisaliśmy wcześniej.

Poniżej można znaleźć zweryfikowane przez nas wezwanie do zapłaty długu. Wzór dokumentu powinien zostać oczywiście dopasowany do indywidualnych potrzeb Waszej sprawy.

Jeżeli chcecie oszczędzić czas i odzyskać swoje pieniądze, zapoznajcie się z ofertą usług windykacji online dla firm Payhelp. Wystarczy założyć bezpłatne konto i dodać przeterminowaną fakturę do systemu, a specjaliści Payhelp zajmą się windykacją długu.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.