› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Jak ochronić żywność przed skażeniem?

› bieżące miesiąc temu    25.05.2022
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Jak ochronić żywność przed skażeniem?

Dostarczanie produktów spożywczych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jako konsumenci jesteśmy podejrzliwi w stosunku do jakości wybieranych warzyw i owoców. Dostrzegamy ich rosnące ceny i oczekujemy, że będą świeże, dojrzałe, o najwyższych walorach smakowych. Jednak produkty spożywcze zapakowane w kolorowe opakowania zawsze smakują tak samo, choć ich produkcja obarczona jest dużym ryzykiem. Jak producenci żywności kontrolują jej jakość?

Zanim żywność trafi do kolorowego opakowania, ma styczność z wieloma powierzchniami, jest transportowana i sprawdzana przez kontrolerów jakości zgodnie ze wdrożonymi procedurami. Każdego dnia linie produkcyjne opuszczają tysiące produktów spożywczych. Ich kontrola jakości odbywa się regularnie. W ustalonych odstępach czasu należy sprawdzić, czy ustawienia maszyn produkcyjnych są prawidłowe. Osoby odpowiedzialne za jakość towaru sprawdzają jego najważniejsze parametry. W zależności od rodzaju produktu i etapu, na jakim odbywa się kontrola, należy zweryfikować, czy proces odbywa się zgodnie z założeniami. Ta rutynowa analiza ma za zadanie jak najszybsze wyłapanie błędów i odstępstw od norm. Na końcowym etapie produkcji odpowiada także za nadzór nad prawidłową kalibracją maszyn tak, aby jedynie produkty o odpowiednich parametrach (np. wadze) opuszczały zakład.

Dlaczego linie produkcyjne wyposażone są w detektory?

Linie produkcyjne wyposażone są również w najnowocześniejsze urządzenia odpowiadające za bezpieczeństwo produkowanej żywności. Dzięki temu mamy pewność, że każdy produkt opuszczający fabrykę jest wolny od zanieczyszczeń mechanicznych. Detektory metali oraz urządzenia X-Ray dokładnie skanują żywność i zgłaszają każdą nieprawidłowość. Personel wspierany przez system rentgenowski ma większy nadzór nad bezpieczeństwem gotowego produktu niż pracownicy wyposażeni w klasyczne detektory metali. Urządzenia X-Ray gwarantują, że w produkowanej żywności nie będzie nie tylko opiłków metalu, ale również kamieni, szkła, czy niektórych tworzyw sztucznych.

Wyposażenie zakładu w nowoczesne detektory to niewątpliwie zadanie każdego odpowiedzialnego producenta. Aby zwiększyć bezpieczeństwo żywności, należy również dostarczyć pracownikom odpowiednie narzędzia i akcesoria. Produkty wykrywalne przez detektory gwarantują produkowanej żywności najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Każdy przedmiot używany na terenie produkcji artykułów spożywczych narażony np. na złamanie powinien posiadać w swoim składzie dodatek metaliczno-magnetyczny rozmieszczony jednolicie w całym produkcie. Dlatego nawet najmniejszy odprysk produktu wykrywalnego takiego jak zmiotka, czy szufelka zostanie zasygnalizowany przez obecny na linii produkcyjnej detektor.

Jak zwiększyć skuteczność mycia i dezynfekcji?

Ochrona żywności przed zanieczyszczeniem ciałem obcym powinna rozpoczynać się już podczas przygotowywania linii produkcyjnej do pracy. Zazwyczaj momentem kluczowym jest proces mycia lub dezynfekcji. Te działania muszą przebiegać według określonych procedur z użyciem odpowiednich preparatów. Na tym etapie kluczowe jest właściwe wyposażenie pracowników przeprowadzających te procesy. Ubrania wodoochronne odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracowników, ale równie ważne są metody zwiększające ich wydajność. Ergonomiczne zaprojektowanie Centralnego Systemu Mycia Pianowego to jedna z najlepszych metod zapewnienia wysokich standardów higienicznych w zakładzie produkcyjnym. W celu osiągnięcia pełnej efektywności tego rozwiązania należy również wyposażyć pracowników w pistolety i zawory kulowe ULTRA HYGIENIC® zapewniające najwyższą skuteczność mycia, zobacz ich pełną ofertę na stronie https://clean-access.com/oferta/pistolety-i-zawory/.

Rutynowa kontrola jakości gotowego produktu przeprowadzana w stałych odstępach czasu pozwala na szybkie wyłapanie niezgodności. Zidentyfikowanie jakichkolwiek nieprawidłowości pozwala na natychmiastowe wyodrębnienie partii produktu, która opuściła linię produkcyjną od ostatniej kontroli. Artykuły podejrzewane o niezgodność ze specyfikacją mogą zostać poddane szczegółowemu sprawdzeniu decydującemu o ich dalszych losach. Zazwyczaj okazuje się, że znaczna część produktu spełnia surowe normy jakości, co znacząco zmniejsza ilość odpadu produkcyjnego.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.