› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

› biznes ponad rok temu    13.07.2021
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa

Każda firma zobowiązana jest do płacenia podatków na czas. Dotyczy to także podatku VAT od wystawionych faktur. Niestety bardzo często klienci czy kontrahenci spóźniają się z ich opłaceniem, a nie zawsze firma dysponuje środkami, aby należne podatki zapłacić. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest zwrócenie się do firmy faktoringowej.

Czym jest faktoring?

Faktoring cieszy się dużą popularnością. Jest to nowoczesna forma finansowania aktualnej działalności firmy. Niewątpliwie jest pomocna dla przedsiębiorstw, gdyż poprawia płynność finansową danej działalności, ale też ułatwia ściganie dłużników. Warto tutaj wiedzieć, że umowy faktoringowej w żadnym stopniu nie regulują przepisy kodeksu cywilnego. Uznaje się ją za umowę nienazwaną, a więc łączy elementy innych umów, tworząc integralną całość. Zawierana jest w oparciu o "zasadę swobody umów", która występuje w polskim systemie prawnym. W Polsce usługę faktoringu oferują banki, ale też instytucje parabankowe.

Na czym polega usługa faktoringu?

Coraz więcej firm mających problemy z odzyskaniem właściwych należności decyduje się na faktoring. Warto tutaj wiedzieć, że polega ona na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności finansowych. Jako faktora rozumie się bank bądź tez instytucję finansową. Jednocześnie należy zdawać sobie sprawę, że owa wierzytelność finansowa wpisująca się w faktoring musi powstać w obrocie krajowym i tutaj koniecznie musi być zawarta pomiędzy faktorantem, który jest dostawcą usług bądź też towarów, a odbiorcą. W przypadku ustalenia narzędzia faktoringu dany odbiorca towaru bądź też usług staje się dłużnikiem faktora, a to oznacza, że właśnie jemu bezpośrednio spłaca swoje zobowiązania, które oczywiście wynikają z uprzednio zawartej umowy. Po więcej informacji na temat zastosowania faktoringu warto zajrzeć na: https://www.gopozyczka.pl/dla-firm/faktoring/

Faktoring jako metoda na odzyskanie zaległych zobowiązań

Faktoring dedykowany jest dla przedsiębiorstw, których działalność obejmuje sprzedaż towarów bądź też usług, ale z odroczonym terminem płatności. Może się jednak okazać, że sprzedawca już w trakcie tego okresu będzie potrzebował środków, na które jednak musi poczekać. Jeżeli pilnie potrzebuje tych środków, to właśnie może skorzystać z usług firmy, która oferuje faktoring. Po zawarciu właściwej umowy dane przedsiębiorstwo dostarcza faktorowi fakturę i otrzymuje za nią określony procent. Pozostała część należności trafia do faktoranta po spłacie całej kwoty. Faktor oferując usługi, zarabia na pobieraniu prowizji, która może być odliczana czy to od pierwszej czy drugiej płatności, wszystko zależy od umowy.

Rodzaje faktoringu - co warto wiedzieć?

Faktoring występuje w kilku rodzajach. Można zdecydować się na faktoring pełny, który nazywany jest także faktoringiem bez regresu. Ten rodzaj charakteryzuje się tym, że to właśnie faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów, którzy są objęci umową faktoringową. Dzięki tej usłudze można finansować działalność na podstawie faktur bieżących, ale bez ryzyka niewypłacalności, gdyż ryzyko to bierze na siebie faktor. Ten rodzaj jest szczególnie polecany dla dynamicznie rozwijających się firm, które szukają kontrahentów, ale stawiają na bezpieczeństwo pracy. Taki faktoring ma też najwyższe koszty, a więc ryzyko wliczane jest w cenę usług. Dodatkowo, aby móc z niego skorzystać trzeba przedstawić szereg dokumentów, które dotyczą działalności, ale też kontrahenta. Można również zdecydować się na inny rodzaj faktoringu, a dokładnie faktoring niepełny z regresem. Polega on na tym, że faktor wykupuje należności od klienta, ale bez ryzyka niewypłacalności odbiorców. Regres w tym przypadku polega na tym, że jeżeli dojdzie do niewypłacalności odbiorcy, to klient faktora będzie zobligowany ponieść wszystkie koszty. Taki faktoring dedykowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców z dużym doświadczeniem, którzy dobrze znają rynek zbytu i wybierają tylko transakcje obarczone naprawdę małym ryzykiem. Dostępny jest także faktoring mieszany, który łączy w sobie elementy faktoringu pełnego oraz niepełnego. Ten rodzaj charakteryzuje się tym, że częściowe ryzyko podejmuje faktor, ale kwota określona jest w umowie.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.