› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

komentowane

oceniane

Elbląscy strażacy obchodzili swoje święto (+zdjęcia)

› relacje 11 miesięcy temu    17.05.2017
Marcin Mongiałło
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
 fot. Marcin Mongiałło

Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, ale elbląscy strażacy świętowali dzisiaj, 17 maja. Uroczystość odbyła się w Galerii EL. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich, przedstawiciele innych służb mundurowych, jak również przedsiębiorstw wspierających straż pożarną. Był to czas na wręczenie awansów i odnaczeń, uhonorowanie najlepszych za trud i wysiłek włożony w czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Pamiętać należy, że praca strażaka to niełatwa służba, trwająca 24 godziny na dobę.

Strażacy na co dzień interweniują w różnych zdarzeniach na terenie miasta i powiatu. Myślę, że dzisiejsza  uroczystość to odwdzięczenie się za ich ciężką służbę. To czas wyróżnień, odznaczeń, awansów służbowych. Dzień, w którym ja chciałbym wyrazić wdzięczność moim strażakom za ciężką pracę

- mówił kpt. Łukasz Kochan, komendant miejski PSP w Elblągu.

We wręczeniu medali, dekoracji i okolicznościowych dyplomów wzięli udział wicewojewoda warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Mirosław Hołubowicz i komendant miejski PSP w Elblągu kpt. Łukasz Kochan. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia  27 kwietnia 2017 r. odznaczył Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę uhonorował :

 • bryg. Krzysztofa Bogusławskiego, dowódcę  JRG 1       
 • asp.sztab. w st.spocz.  Marka Rachwała, byłego zastępcę dowódcy zmiany JRG 1       
 • asp. sztab. Wojciecha Kucabę,  dowódcę zmiany JRG 2       
 • mł. bryg. Sławomira Mackiewicz, dowódcę zmiany JRG 3     

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia  26 kwietnia 2017 r. odznaczył Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę kpt. Katarzynę Osełkowską, zastępcę naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia  26 kwietnia 2017 r. odznaczył Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” bryg. Tomasza Malesińskiego, dowódcę JGR JRG 2.    

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2017 r. odznaczył Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 • st. ogn.  Jana Klundera,  starszego operatora sprzętu specjalnego JRG 1       
 • mł. bryg.  Krzysztofa Karolkiewicza,  zastępcę naczelnika Wydziału Operacyjnego       
 • mł. bryg. Tomasza Marcinkowskiego, dowódca JRG  JRG 3     

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie uchwałą nr 283/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. za wyróżniającą działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadało  Złoty Znak Związku dh. Tomaszowi Kwietniewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Elblągu. Dekoracja nastąpi podczas Wojewódzkiego Zjazdu ZOSP RP w Olsztynie w dniu 
27 maja b.r.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie uchwałą nr 91/20/2017 z dnia  6 marca 2017 r. za wyróżniającą działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadało  Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa nw. osobom:

 • dh    ALEKSANDROWICZ    LECH        OSP Krzewsk       
 • st.ogn.    BŁASZCZYK    JAROSŁAW    Dowódca Zastępu    JRG nr 3 w Pasłęku       
 • st.ogn.    JABŁOŃSKI    MAREK    Starszy Operator Sprzętu Specjalnego    JRG nr 2 w Elblągu       
 • kpt.    KOGUT    MACIEJ    Zastępca Dowódcy JRG     JRG nr 1 w Elblągu       
 • mł.asp.    MATUSAK    WIESŁAW    Dowódca Zastępu    JRG nr 1 w Elblągu       
 • SOŁOWIEJ    STANISŁAW    Inspektor ds. kryzysowych w Starostwie Powiatowym w Elblągu           
 • st.ogn.    WÓJCIK    ARTUR    Dowódca Zastępu    JRG nr 3 w Pasłęku     

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie uchwałą nr 91/20/2017 z dnia  6 marca 2017 r. za wyróżniającą działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadało Srebrny Medal Za Zasługi  Dla Pożarnictwa nw. osobom:

 • dh    ADAMOWICZ    ANDRZEJ        OSP Zwierzno       
 • st. asp.    BICKI    KRZYSZTOF    Zastępca Dowódcy Zmiany    JRG nr 3 w Pasłęku       
 • mł. asp.    BOJANOWSKI    ROBERT    Starszy Inspektor    Sekcja Kontr.-Rozp.       
 • dh    BOGDAŃSKI    WIESŁAW        OSP Dobry       
 • st. ogn.    KRYSIŃSKI    KRZYSZTOF    Dowódca Zastępu    JRG nr 1 w Elblągu       
 • mł. ogn.    NOWAK    MARCIN    Ratownik- Kierowca    JRG nr 2 w Elblągu       
 • mł. ogn.    PLEBANIK    BARTŁOMIEJ    Starszy Operator Sprzętu Specjalnego    JRG nr 3 w Pasłęku       
 • st.ogn.    SARACKI    MARCIN    Starszy Operator Sprzętu Specjalnego    JRG nr 1 w Elblągu       
 • mł ogn.    SENGES    ŁUKASZ    Starszy Operator Sprzętu Specjalnego    JRG nr 2 w Elblągu       
 • ogn.    ŚMIESZKO     MARIUSZ    Starszy Operator Sprzętu Specjalnego    JRG nr 3 w Pasłęku       
 • st. ogn.    ZWOLIŃSKI    GRZEGORZ    Dowódca Zastępu     JRG nr 1 w Elblągu     
   

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie uchwałą nr 91/20/2017 z dnia  6 marca 2017 r. za wyróżniającą działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, nadało Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa nw. osobom:

 • dh  BRODNICKI  ZBIGNIEW, OSP Jelonki       
 • dh  BRUNKA  ADAM, OSP Ratownictwo Wodne Elbląg       
 • GÓRALSKI  ANDRZEJ, architekt AG Architekt" Biuro Projektowe       
 • dh    JASKÓLSKI PRZEMYSŁAW  OSP Ogrodniki       
 • KOŁODZIEJSKI JERZY, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląg           
 • sekc. KRAJNIK MACIEJ,  Ratownik JRG nr 1 w Elblągu       
 • dh  MIŁOSZ  ROBERT, OSP Ratownictwo Wodne Elbląg       
 • kpt. OLCEN DARIUSZ,  Zastępca Dowódcy Zmiany    JRG nr 1 w Elblągu       
 • dh  PARCZYK PAWEŁ,  OSP Ratownictwo Wodne Elbląg       
 • SLEWA PAWEŁ, Członek Zarządu WÓJCIK Fabryka Mebli  Spółka z o.o.       
 • dh  SZCZĘSNY BARTOSZ, OSP Ratownictwo Wodne Elbląg       
 • st. sekc. SZCZODROWSKI MARCIN, Ratownik- Kierowca, JRG nr 2 w Elblągu       
 • st. sekc.    SZYMANEK    MARCIN    Technik    Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna       
 • dh TUCKI KAZIMIERZ, OSP Godkowo       
 • WNUK MAREK, Dyrektor, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu     
   

Rozkazami Personalnymi nr 133/kadr/17 i 134/kadr/17 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopni służbowych w korpusie oficerskim, z dniem 4 maja 2017 r. otrzymali:      

 • STOPIEŃ MŁODSZEGO BRYGADIERA: st.kpt MARCINKOWSKI TOMASZ    Dowódca JRG    JRG nr 3 w Pasłęku     
 • STOPIEŃ KAPITANA: mł.kpt. KOGUT     MACIEJ    Zastępca Dowódcy JRG    JRG nr 1 w Elblągu  
 • STOPIEŃ MŁODSZEGO KAPITANA mł.asp.    JAROCKI     PATRYK    Dowódca Zastępu    JRG nr 1 w Elblągu     
   

Rozkazem Personalnym nr 1/2017 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopni służbowych  w korpusie aspiranckim, z dniem 4 maja 2017 r. otrzymali:                    

STOPIEŃ ASPIRANTA

 • mł.asp.    KRASIŃSKI    ADAM    Dowódca Zastępu    JRG nr 3 w Pasłęku       
 • mł.asp    KUCEWICZ    JAROSŁAW    Dyżurny Stanowiska Kierowania    SKKM       
 • mł.asp.    OSTROWSKI    MARCIN    Dowódca Zastępu    JRG nr 3 w Pasłęku       
 • mł.asp    PYRZANOWSKI    DAWID    Dowódca Zastępu    JRG nr 1 w Elblągu     
   

Rozkazem Personalnym nr 6.2017, 7.2017, 8.2017 i 9/2017 Warmińskiego-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania stopni służbowych w korpusie podoficerów, niżej wymienieni strażacy z dniem 4 maja 2017 r. otrzymali:

STOPIEŃ  STARSZEGO OGNIOMISTRZA
 
1.    ogn.    DUDYCZ    DARIUSZ             

STOPIEŃ  OGNIOMISTRZA
 
1.    mł.ogn.    BIELIŃSKI    GRZEGORZ               
2.    mł.ogn.    CHARKIEWICZ    ANDRZEJ               
3.    mł.ogn.    KLIMEK    EWA               
4.    mł.ogn.    MARCIŃCZUK    PRZEMYSŁAW               
5.    mł.ogn.    MASZARO    DANIEL               
6.    mł.ogn    MURZICZ    MICHAŁ               
7.    mł.ogn    PALUCHOWSKI    TOMASZ               
8.    mł.ogn    ŻUK    PAWEŁ             

STOPIEŃ  MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA
 
1.    st.sekc.    CZAPSKA    KATARZYNA               
2.    st.sekc.    GAJCZEWSKI    ALEKSANDER               
3.    st.sekc.    GOLEC    MAREK               
4.    st.sekc.    KACZMARSKI    KRZYSZTOF               
5.    st.sekc.    KALINOWSKI    PIOTR               
6.    st.sekc.    KAMECKI    KAMIL               
7.    st.sekc.    KOCH    PAWEŁ               
8.    st.sekc.    KOWNACKI    SZYMON               
9.    st.sekc.    KURZAC    ARTUR               
10.    st.sekc.    KUŹMICZ    RAFAŁ               
11.    st.sekc.    RAKOCZY    MICHAŁ               
12.    st.sekc.    SZTURO    PRZEMYSŁAW             

STOPIEŃ  STARSZEGO SEKCYJNEGO
 
1.    sekc.    BARAN    WOJCIECH               
2.    sekc.    KRAJNIK    MACIEJ               
3.    sekc.    KRASIŃSKI    ANDRZEJ               
4.    sekc.    OLBRYŚ    ADRIAN               
5.    sekc.    POCAŁUJKO    ŁUKASZ               
6.    sekc.    RACZEWSKI    MARCIN               
7.    sekc.    SOKÓŁ    TOMASZ               
8.    sekc.    STOKOWSKI    MARCIN               
9.    sekc.    SZPOCIŃSKI    WOJCIECH               
10.    sekc.    SZYMANEK    MARCIN               
11.    sekc.    WÓJCIK    PIOTR             


STOPIEŃ  SEKCYJNEGO
 
1.    st. str.    GŁĘBOCKI    ROBERT               
2.    st. str.    PAWLYTA    MICHAŁ               
3.    st. str.    ROMAN    MAREK             
 

Rozkazem personalnym z dnia 4 maja 2017 r.  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu nadał stopień STARSZEGO STRAŻAKA  z dniem 4 maja 2017 r. niżej wymienionym funkcjonariuszom:

 
1.    str.    MATCZUK    PRZEMYSŁAW               
2.    str.    SIDORSKI    JAKUB          

Kapituła Laura Strażackiego za wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej,  wyróżniła Laurem Strażackim firmę KRISMAR. Laur stanowi symboliczny akt podziękowania za wyjątkowe zaangażowanie w działania na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej Miasta Elbląga i Powiatu Elbląskiego oraz za wzorową współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Dotychczas, tj. od 2007 r.  wyróżniono 30 podmiotów. Odznaczenie odebrał Lech Gójski

Komendant Miejski PSP w Elblągu, za bardzo dobrą współpracę z elbląską komendą w okresie 25 lat funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Elbląskiego i Miasta Elbląg oraz wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej w wyróżnił  OKOLICZNOŚCIOWYM RYNGRAFEM  Z OKAZJI 25-LECIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ następujące osoby oraz firmy:
 

 • Gałązka    Grażyna    Dyrektor    Zespół Szkół im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie       
 • Romanowski     Maciej    Starosta Elbląski    Starostwo Powiatowe w Elblągu       
 • Wróblewski    Witold    Prezydent Miasta    Urząd Miejski w Elblągu       
 • Wcisła    Jerzy    Senator RP    Biuro Senatorskie       
 • Wilk    Jerzy    Poseł na Sejm RP    Biuro Poselskie       
 • Kulik    Arkadiusz    Komendant  Placówki  Straży Granicznej w Elblągu    Morski Oddział Straży Granicznej - Placówka w Elblągu       
 • Muraszko    Robert    Komendant    Komenda  Miejska Policji w Elblągu       
 • Sadowski    Sławomir    Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski    Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki       
 • Balewski    Cezary    Komendant     21 Wojskowy Oddział Gospodarczy       
 • Duda    Andrzej    Dowódca    16 Batalion Dowodzenia im. Ziemi Elbląskiej       
 • Pankowski    Piotr    Dowódca    16 Żuławski Batalion Remontowy       
 • Synowiec    Artur    Komendant    Wojskowa Straż Pożarna 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im.Króla Polski Stefana Batorego       
 • Urbański    Sławomir    Komendant     Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu       
 • Gajewski    Daniel                 
 • Warda    Marcin    Nieetatowy Komendant Garnizonu Elbląg – Szef Wydziału Współpracy Cywilno – Wojskowej (G-5)  16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana     
   

Komendant Miejski PSP w Elblągu, za wzorową, bieżącą współpracę z elbląską komendą w wyróżnił  PAMIĄTKOWYM RYNGRAFEM następujące osoby oraz firmy:

 

 • Mierzejewska    Hanna    Dyrektor    Zespół Szkół Technicznych w Elblągu       
 • Zalewski    Mirosław    Dyrektor    Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu       
 • Adamczuk    Artur    Dyrektor    Zarząd Budynków Komunalnych w Elblagu       
 • Czaplicka    Natalia    Dyrektor    ELBLĄGDIS SP Z O.O.       
 • Wójcik    Leszek    Prezesa Zarządu    WÓJCIK FABRYKA MEBLI SP Z O O        
 • Zając    Włodzimierz    Wiceprezes Zarządu    FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o.       
 • Denisiuk    Jarosław     Dyrektor    Centrum Sztuki Galeria EL       
 • Korzeniowski     Jan    Komendant     Straż Miejska w Elblągu       
 • Potoczny    Mariusz    Nadleśniczy    Nadleśnictwo Elbląg        
 • Rogulski    Mirosław    Zastępca Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, kierujący delegaturą w Elblągu    Urząd Celno-Skarbowy w Elblągu       
 • ks.kan dr Kilanowski     Andrzej    Kapelan Elbląskich Strażakw           
 • Motyka-Kozioł    Karolina    Dyrektor Wydziału ds.Zarządzania Delegaturą Urzędu w Elblągu     Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Delegatura w Elblągu       
 • Graczyk    Piotr    Prokurent    Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego POSTEOR Sp. z o. o.       
 • Grudzień    Zbigniew    Właściciel    Elbląskie Centrum Mięsne EL HURT - Spółka Jawna       
 • Kogut    Jarosław    Prezes Zarządu    AGRIMASZ Spółka z o.o.        
 • Łukasik    Waldemar         PPHU EL-PROFIL       
 • Obrycki    Zygmunt    Prezes    Fundacja “Końskie Zdrowie”       
 • Olejarczyk    Piotr         PPUH Elektromet       
 • Olszewski    Jerzy    Prezes Zarządu    Zakład Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o.       
 • Szypulińscy    Barbara i Edmund         PPH-U EDBA     
   

Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z Dnia Strażaka w Elblągu. 

  dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

  Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

  • 0
   ZADOWOLONY
  • 0
   ZASKOCZONY
  • 0
   POINFORMOWANY
  • 0
   OBOJĘTNY
  • 0
   SMUTNY
  • 0
   WKURZONY
  • 0
   BRAK SŁÓW
  Komentarze (0)

  Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

  dodaj komentarzbądź pierwszy!
  Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.