› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

komentowane

oceniane

Elbląg. Sędzia Andrzej Pietraszewski nie żyje

› bieżące 10 miesięcy temu    11.04.2018
Informacja prasowa
komentarzy 1 ocen 0 / 0%
A A A
Elbląg. Sędzia Andrzej Pietraszewski nie żyje

Z głębokim smutkiem informuję, że 10 kwietnia 2018 roku zmarł w wieku 80 lat Pan Sędzia Andrzej Pietraszewski.

Pan Sędzia urodził się w Świdnicy. W 1965r. ukończył studnia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W okresie od września 1965r. do października 1967r. był zatrudniony jako aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, następnie rozpoczął pracę orzeczniczą jako asesor sądowy w Sądzie Powiatowym w Pasłęku. Na stanowisko sędziego tego Sądu został powołany uchwałą z 1 czerwca 1969r., pełniąc przy tym funkcje Przewodniczącego Sekcji Cywilnej i Wiceprezesa tegoż Sądu. Z dniem 31 grudnia 1971r. decyzją Ministra Sprawiedliwości powołany został na stanowisko Prezesa Sądu Powiatowego w Pasłęku. W sierpniu 1974r. Pan Sędzia został delegowany do zastępczego pełnienia obowiązków sędziego Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie, zaś w kwietniu 1975r. został przez Radę Państwa powołany na stanowisko sędziego tego Sądu.

Pan Sędzia Andrzej Pietraszewski w czerwcu 1975r. decyzją Ministra Sprawiedliwości został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Elblągu z jednoczesnym powołaniem na stanowisko Wiceprezesa tego Sądu. Obowiązki Wiceprezesa pełnił do końca grudnia 1983r. zaś od stycznia 1984r. do końca pracy orzeczniczej był wizytatorem ds. penitencjarnych Sądu Wojewódzkiego w Elblągu. Prezesem Sądu Wojewódzkiego w Elblągu został 1 sierpnia 1988r. i funkcję tę pełnił do 9 lutego 1990r.

Zarówno w okresie nauki jak i pracy zawodowej brał aktywny udział w pracy społecznej, działając w różnych organizacjach jako członek zarządu, przewodniczący. W związku z pozytywną oceną pracy zawodowej i społecznej został wielokrotnie uhonorowany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1979r.), Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Elbląskiego” (1980r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986r.).

Z dniem 28 stycznia 2003r. Pan Sędzia przeszedł w stan spoczynku.

Tomasz Koronowski, sędzia Sądu Okręgowego w Elblagu 

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.