› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

komentowane

oceniane

Elbląg. Riposta Miasta w sprawie publikacji Energa Kogeneracja

› biznes 8 miesięcy temu    24.02.2020
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Elbląg. Riposta Miasta w sprawie publikacji Energa Kogeneracja  fot. archiwum Elblag.net

Energa Kogeneracja przestawiła krytyczne uwagi w sprawie  rozwoju systemu ciepłowniczego w Elblągu. Urząd Miejski w Elblągu nie zgadza się z zarzutami i przesłał do naszej redakcji własne stanowisko w tej sprawie. 

Jak poinformowało Biuro Rady Miejskiej 27 lutego o godz.10 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona m.in. docelowemu zaopatrzeniu Elbląga w energię cieplną. Swoje koncepcje rozwiązania problemu przedstawią  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Spółka Energa Kogeneracja. Przewidziana jest też dyskusja.  
Jednak rozpoczęła się ona wcześniej, jak już informowaliśmy Energa Kogeneracja opublikowała 21 lutego własne krytyczne stanowisko w sprawie  „ciepła” w Elblągu. Na zarzuty odpowiedział Urząd Miejski. Poniżej publikujemy w całości ripostę. 

21 lutego Energa Kogeneracja podała do publicznej wiadomości własne stanowisko dotyczące rozwoju systemu ciepłowniczego w Elblągu oraz tłumaczące jej dotychczasową aktywność w tej sprawie.
W imieniu elbląskiego samorządu wyrażam zaskoczenie tym postępowaniem, albowiem przekazanie dziennikarzom jednostronnej, rozbieżnej z faktami, własnej interpretacji sytuacji w przededniu korzystnego - jak do tej pory zakładaliśmy - finału całej sprawy na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta zaplanowanej na 27 lutego, jest krokiem wstecz w procesie negocjacyjnym. Odbieramy to jako próbę postawienia 120-tysięcznego miasta pod presją i zmuszenie nas do odpierania  zarzutów, które nie mają pokrycia w faktach.


Naszym celem jest kontynuacja negocjacji z Energą Kogeneracja po to, by system ciepłowniczy dostarczał elblążanom ciepło bez zakłóceń i w oparciu o unijne normy środowiskowe. Liczymy wciąż na to, że ostatnia aktywność medialna naszego partnera w negocjacjach nie jest świadectwem złej woli i chęci odejścia od współpracy z Elblągiem.

Aby uczynić zadość oczekiwaniom opinii publicznej, poniżej przedstawiamy informacje, które uzupełniają, bądź weryfikują podane przez Energę Kogeneracja opinie.
 
    1. Umowa o Sprzedaży Ciepła

Umowa zawarta między Energą Kogeneracja z miejską spółką EPEC jest umową bezterminową, co wpisuje się w powszechny w Polsce standard rynkowy. Według danych Polskiej Izby Ciepłownictwa, blisko połowa tego typu umów jest zawarta bezterminowo.
Co więcej, umowa ta wciąż obowiązuje, ponieważ trwa spór dotyczący prawidłowości jej formalnego wypowiedzenia przez Energę Kogeneracja.
W tym kontekście istotny jest Paragraf 17 pkt. 3 Umowy, który brzmi: „wystąpienie lub istnienie sporów związanych z umową nie zwalnia stron z dotrzymania zobowiązań wynikających z umowy”.
    1. Rzekome odrzucanie przez Miasto wszystkich rozwiązań proponowanych przez Energę Kogeneracja
Główny zarzut, który  w swym piśmie Energa stawia kolejnym władzom miasta nie jest prawdziwy. Faktem jest, że wszystkie składane od 2012 roku propozycje Energi,  nawet te mało satysfakcjonujące, związane z utrzymaniem paliwa węglowego, były uwzględniane w planach zaopatrzenia Elbląga w ciepło:
    • blok gazowo-parowy został umieszczony w Planie Zaopatrzenia Miasta w ciepło jeszcze w 2015 roku.  http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/53704
Energa niestety nie podjęła się realizacji  tej inwestycji.
    • Pochodząca z maja 2019 aktualizacja Planu uwzględnia z kolei  inwestycję Energi Kogeneracja w Instalację Odsiarczania Spalin (IOS) oraz Kotłownię rezerwowo-szczytową. Energa zrezygnowała później z tej instalacji.
    • Kolejne plany Energi uwzględnia także kolejna, konsultowana w tym miesiącu aktalizacja planu zaopatrzenia Elbląga w ciepło, opublikowana w styczniu 2020 r. http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/57270
Co także ważne: w listopadzie 2019, przedstawiciele Energa Kogeneracja w ostatniej chwili odwołali swój udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, podczas której mieli zaprezentować i omówić swoją propozycję modelu zaopatrzenia Elbląga w ciepło. Prezentacja Energi Kogeneracji została odwołana w dniu planowanej sesji, a sama Energa Kogeneracja określiła wówczas swój model jako zaakceptowany „warunkowo”. 
 
    1. Koncesja i aspekt biznesowy
 
Energa Kogeneracja w swym stanowisku wskazuje na opinię Prezesa URE odnośnie koncesji, która - według przedstawionego pisma - określa uprawnienia a nie obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego. Koncern nie wspomina jednak, że gdy przez lata eksploatował system i pobierał za to opłaty, zarabiał na wytwarzanej energii elektrycznej oraz korzystał z odpisów amortyzacyjnych (pomniejszone kwoty opodatkowania, które powinny być przeznaczone na modernizację obiektu). Spółka nie modernizowała należącego do niej źródła ciepła, mimo że zobowiązywała ją do tego zawarta umowa i użytkowana koncesja, która obowiązuje aż do 2028 roku.
Należy podkreślic, że już w przygotowywanej ponad 20 lat temu strategii rozwoju miasta, przyjętej w 2001 roku, zapisano, iż niezbędna jest modernizacja przestarzałych urządzeń należących obecnie do Energi.
Energa Kogeneracja podkreśla, że z przyczyn biznesowych musi zagwarantować sobie zwrot z nakładów inwestycyjnych. Pamiętajmy, że jednocześnie - mimo ostrzeżeń ekspertów -  zainwestowała setki milionów złotych w Państwową Grupę Górniczą, która dziś pogrąża wyniki całego sektora energetycznego.
 
Skupmy się na rozwiązaniach

Jako samorząd Elbląga oczekujemy partnerskiej współpracy z Energą Kogeneracja. Chcemy wspólnie ze Spółką skupić się na rozwiązaniu kwestii dostaw ciepła elblążanom. Mimo iż mamy wyrobione na ten temat zdanie i jesteśmy w stanie je uzasadnić faktami, nie widzimy sensu w ustalaniu winnych zaistniałej sytuacji. To nie zbliża stron do wypracowania rozwiązania korzystnego dla 120 tysięcy mieszkańców, w tym 200 pracowników Energi Kogeneracja, którym zależy na zachowaniu pracy i zapewnieniu ciepła w domach elblążan.
Liczymy na to, że Energa - która tak często odwołuje się do odpowiedzialności społecznej biznesu - zaproponuje partnerski i odpowiedzialny model współpracy. Sądzimy, że taka powinna być rola państwowej firmy energetycznej, rola wytwórcy ciepła i energii elektrycznej w świetle Prawa Energetycznego, który po partnersku buduje relacje między potężnym państwowym koncernem a społecznością lokalną.
Dlatego po raz kolejny zaprosiliśmy Energę do przedstawienia swojej propozycji modelu zaopatrzenia Elbląga w ciepło podczas najbliższej Sesji Rady Miasta.  Firma zapowiedziała swą obecność.
 
Joanna Urbaniak
Rzecznik prasowy UM w Elblągu

Jeśli chcesz znać stanowisko Energa Kogeneracja kliknij tutaj. 
 

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 1
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.