› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

komentowane

oceniane

Elbląg. Miasto oferowało prawie 5 milionów złotych, a bankom wystarczy tylko 306 tysięcy

› biznes 7 miesięcy temu    11.07.2018
Grażyna Wosińska
komentarzy 1 ocen 2 / 100%
A A A
 Elbląg. Miasto oferowało prawie 5 milionów złotych, a bankom wystarczy tylko 306 tysięcy

Miasto wybrało bank, który będzie wykonywał obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej. Koszt usługi to 306 tys. zł  z oprocentowaniem 1,55 %. Przed otwarciem ofert miasto zaoferowało 4,8 miliona zł. 

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o zamówieniu na: "Wykonywanie obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej". Czas trwania usługi od 1 października 2018 roku do 30 września 2021 roku.

Zgłosiły się dwa banki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna oraz Bank Milenium. Oba zaoferowały, że wykonają usługę za 306 tys. zł, ale podały inne oprocentowanie. PKO BP – 1,55 proc. a Bank Milenium – 1,11 proc.

Wygrała Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, a dokładnie Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy, Regionalne Centrum Korporacyjne w Gdańsku z elbląskim adresem korespondencyjnym (ul. Teatralna).

Przed otwarciem ofert miasto zaoferowało 4,8 miliona zł. Wygląda na to, że sporo zaoszczędzono, bo wydane zostanie tylko 306 tys. zł. 
Jak się dowiedzieliśmy  kwota 4,8 miliona zł była szacowana na podstawie publikowanych na stronach internetowych banków cen za poszczególne usługi. 

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w PLN,
2. prowadzenie rachunków bankowych w walucie obcej,
3. realizacja poleceń przelewu w PLN na rachunki w innych bankach w kraju,
4. realizacja poleceń przelewu w PLN na rachunki w innych bankach za granicą,
5. realizacja poleceń przelewu w walutach obcych na rachunki w innych bankach za granicą,
6. przyjmowanie wpłat gotówkowych w PLN,
7. przyjmowanie wpłat waluty obcej,
8. dokonywanie wypłat gotówkowych w PLN,
9. dokonywanie wypłat waluty obcej,
10. potwierdzenie stanu salda na koniec roku,
11. uruchomienie i obsługa kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości przyjętej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy,
12. udostępnienie systemu bankowości elektronicznej umożliwiającej w szczególności dokonywanie przelewów, w tym korzystanie z opcji przekazywania środków przez sorbnet i elixir oraz uzyskiwanie informacji o historii i stanie rachunków na 9 stanowiskach komputerowych w Urzędzie Miejskim oraz 75 jednostkach organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej, po 2 stanowiska w każdej jednostce przez cały okres obowiązywania umowy,
13. dostawa i obsługa kart płatniczych,
14. udostępnienie funkcji automatycznej identyfikacji płatności przychodzących,
15. usługa zerowania rachunków bankowych,
16. wydawanie zestawów do uwierzytelnienia użytkownika,
17. wyciągi bankowe dzienne, udostępnione w formie elektronicznej,
18. wydawanie blankietów czekowych,
19. wirtualna konsolidacja sald obejmująca wskazane przez Zamawiającego rachunki bankowe,
20. usługa poświadczania wiarygodności podpisów z kartą wzoru podpisu,
21. udostępnianie historii rachunku bankowego na żądanie.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (1)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ MT
7 miesięcy temu 1
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 29/09/2015 (dd/mm/rrrr) V.2) Informacja o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 4 Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia Oficjalna nazwa: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Adres pocztowy: ul. Senatorska 16 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-923 E-mail: joanna.krawczyk@citi.com Adres internetowy (URL): www.citihandlowy.pl... V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy) Wartość: 4 154 169,28 Waluta: PLN Dobra zmiana -podatnik się cieszy.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.