› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące - jakie usługi oferuje?

› biznes ponad rok temu    19.04.2021
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Akredytowane Laboratorium Wzorcujące - jakie usługi oferuje?

Wzorcowanie polega na określeniu różnicy pomiędzy wartością odniesienia, a wskazaniem urządzenia wzorcowanego z przedstawieniem niepewności pomiaru. Po wykonaniu wzorcowania zostaje wydany dokument poświadczający - świadectwo wzorcowania. Może on zostać wydany tylko przez laboratoria wzorcujące. Wielu klientów zastanawia się kiedy należy wzorcować przyrządy pomiarowe? Jest to najczęściej zawarte w systemach zarządzania jakością np. GHP, HACCP, ISO.

Laboratorium wzorcujące Gdynia

Laboratorium wzorcujące Tenslab znajduje się na terenie dawnej stoczni w Gdyni, w Parku Konstruktorów. Laboratorium pracuje na systemie zarządzania jakością zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Personel posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania wzorcowań. Specjalistyczna aparatura kontrolno-pomiarowa zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Laboratorium świadczy następujące usługi z zakresu wzorcowania:

 • wielkości geometryczne - przyrządy do pomiaru kąta i długości; laboratorium wzorcuje suwmiarki, głębokościomierze, wysokościomierze, spoinomierze, czujniki zegarowe, czujniki dźwigniowo-zębate, średnicówki czujnikowe dwupunktowe, średnicówki czujnikowe rozprężne, macki pomiarowe, mikrometry zewnętrzne, mikrometry wewnętrzne, głowice mikrometryczne, średnicówki trójpunktowe, średnicówki mikrometryczne, wzorce nastawcze do mikrometrów, wzorce nastawcze wymiaru wewnętrznego, sprawdziany szczękowe do wałków, wzorce schodkowe (do grubościomierzy UT), pierścienie wzorcowe (gładkie), sprawdziany tłoczkowe (gładkie), wałeczki pomiarowe, sprawdziany gwintowe trzpieniowe, sprawdziany gwintowe pierścieniowe, sprawdziany wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych, sprawdziany do rowków wpustowych, płytki wzorcowe, bloki kalibracyjne, szczelinomierze, folie wzorcowe, wzorce łuku, grzebieniowe sprawdziany gwintów, płytki płasko-równoległe (interferencyjne), liniały krawędziowe, przymiary, dalmierze, poziomice, kątownice, kątomierze, kątowniki. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://tenslab.pl/wielkosci-geometryczne
 • ciśnienie - wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych, ciśnieniomierzy odległościowych, ciśnieniomierzy elektronicznych, przetworników ciśnienia
 • moment siły - wzorcowanie wkrętaków dynamometrycznych, kluczy dynamometrycznych, wzmacniaczy momentu siły
 • temperatura i wilgotność względna - wzorcowane są termometry elektryczne, termometry zanurzeniowe, termometry z sondą stykową, termohigrometry, psychrometry i pirometry
 • wielkości elektryczne - wykonywanie wzorcowania następujących urządzeń: analogowe przyrządy tablicowe multimetry cyfrowe, mierniki cęgowe, kalibratory wielofunkcyjne, mierniki rezystancji izolacji, mierniki zadziałania wyłączników różnicowoprądowych, mierniki pętli zwarcia, wielofunkcyjne testery instalacji elektrycznych
 • kontrola powierzchni oraz powłok malarskich - laboratorium wzorcuje mierniki grubości powłok lakierniczych, grzebienie do pomiaru grubości powłok lakierniczych, chropowatościomierze, mierniki profilu powierzchni, mierniki przyczepności powłok, noże do siatki nacięć, konduktometry, testery szczelności powłok; wzorcowanie to pozwala na określenie jakości powłoki malarskiej
 • badania NDT (metody badań nieniszczących) - wzorcujemy defektoskopy ultradźwiękowe, grubościomierze ultradźwiękowe, defektoskopy jarzmowe; 

Na stronie internetowej laboratorium odnajdziesz pełen wykaz wzorcowań wykonywanych przez Tenslab - https://tenslab.pl/oferta/laboratorium-wzorcujace. W przypadku nietypowych zamówień można się kontaktować mailowo. 

Czy wzorcowanie należy powtarzać? 

Wzorcowanie należy wykonywać przez okres użytkowania przyrządu w określonych odstępach czasu. Częstotliwość wykonywania wzorcowań wzrasta w następujących przypadkach: wysokiego znaczenia dokładności przyrządów, narażenia na działanie trudnych warunków atmosferycznych (temperatura, ciśnienie) i zanieczyszczenia mechaniczne (pyły, opary żrące). Im trudniejsze warunki pracy oraz ważniejsza precyzja wykonywanych pomiarów, tym konieczność wzorcowania jest częstsza. Przyjmuje się następujące daty wzorcowania: 

 • w przypadku łagodnych warunków pracy co 24 miesiące
 • w przypadku pracy w warunkach bliskich granicy pomiarowej (np. trudne warunki atmosferyczne), a urządzenie jest eksploatowane okresowo - co 18 miesięcy 
 • w przypadku pracy w warunkach bliskich granicy pomiarowej, a urządzenie jest często eksploatowane - co 12 miesięcy 
 • w przypadku pracy w warunkach ekstremalnych (wysokie zanieczyszczenie mechaniczne) - co 6 miesięcy 
 • w przypadku podejrzenia występowania błędów na urządzeniu - natychmiast.
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.