› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 - Bi-plast

komentowane

oceniane

Akcja Zima w Elblągu do A do Z

› zagrożenia i utrudnienia 4 miesiące temu    29.01.2019
Redakcja elblag.net
komentarzy 3 ocen 0 / 0%
A A A
Akcja Zima w Elblągu do A do Z

Mamy mnóstwo śniegu. W związku z tym poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące akcji  Zima (kto, co i kiedy odśnieża) oraz wykaz niezbędnych kontaktów. 

AKCJA ZIMA na terenie Gminy Miasto Elbląg w sezonie 2018/2019
W związku z trwającym okresem zimowym Departament Zarząd Dróg UM przekazuje informacje dotyczące prowadzenia AKCJI ZIMA na ternie Gminy Miasto Elbląg.

I. Obszary objęte stałym i doraźnym utrzymaniem zimowym

W sezonie zimowym 2018/2019 w Elblągu stałym i doraźnym utrzymaniem objęte są :
1. drogi publiczne i wewnętrzne, przystanki komunikacji miejskiej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania – Departament Zarząd Dróg (DZD)
2. budynki komunalne wraz z terenami przyległymi - Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK)
3. parki, skwery i zieleńce oraz tereny cmentarzy komunalnych - Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu (ZZM)
4. placówki oświatowe i edukacyjne podległe Gminie Miasto Elbląg tj. szkoły, przedszkola, ośrodków szkolno-wychowawczych itp. - Departament Edukacji i Sportu (DEiS)
5. obiekty użyteczności publicznej tj. kryta pływalnia ul. Robotnicza, CRW Dolinka ul. Moniuszki, kryte lodowisko ul. Karowa, przystań kajakowa ul. Radomska, obiekt noclegowy ul. Brzeska, hala CSB Al. Grunwaldzka, Atletikon oraz Stadion Miejski ul. Agrykola, stadion ul. Krakusa i ul. Skrzydlata - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR)
6. torowisko tramwajowe – Tramwaje Elbląskie spółka z o.o. – (TE)

II. Służby odpowiedzialne za utrzymanie poszczególnych obszarów
Zimowe utrzymanie powyższych obiektów i terenów wraz z niezbędną obsługa komunikacyjną należy odpowiednio:
dla dróg publicznych i dróg wewnętrznych gminnych (jezdni i chodników), przystanków komunikacji autobusowej i tramwajowej wraz ze Strefą Płatnego Parkowania DZD oraz budynków komunalnych wraz z terenami przyległymi do nich ZBK, na podstawie zawartych umów - Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., (EPGK) 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1.
dla pozostałych wymienionych terenów miejskich tj. parków oraz cmentarzy, placówek oświatowych i edukacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, torowiska tramwajowego bezpośrednio do zarządców terenów tj. ZZM, DEiS, MOSiR i TE, które realizują zadania we własnym zakresie.
III. Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zima
Zgłoszenia dotyczące prowadzenia akcji zimowej i zagrożeń występujących podczas jej trwania można kierować odpowiednio do: 
• Drogi publiczne, przystanki komunikacji miejskiej, obszar SPP, tereny ZBK – całodobowo Dyspozytor Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, tel. 602-655-659,  tel. stacj. 232 64 08 w.7,8 
• od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Elblągu - Departament Zarząd Dróg w Elblągu (tel. 239-32-95 lub 239-32-43),
• całodobowo Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 239-30-40,41)
• Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu  -parki, skwery i zieleńce oraz tereny cmentarzy komunalnych  – dyspozytor tel. 234-18-36
• Departament Edukacji i Sportu UM - szkoły, przedszkola żłobki – A. Budzelewski tel. 605-523-695, J. Leśniewska tel. 698-533-502
• MOSiR, obiekty użyteczności publicznej – T. Agejczyk tel. 534-039-513
• Tramwaje Elbląskie – całodobowo dyspozytor tel. 239-69-08
IV. Zakres rzeczowy oraz terminy realizowanych prac
Drogi publiczne (około 220 km) objęte stałym utrzymaniem podzielone są na II kolejności utrzymania, w zależności od natężenia ruchu i znaczenia, jakie spełniają w sieci komunikacyjnej miasta. Najwyższy standard tj. I kolejność utrzymania zimowego obowiązuje na drogach, na których odbywa się komunikacja miejska, oraz drogi o dużym znaczeniu komunikacyjnym z lokalizacją ważnych obiektów użyteczności publicznej. Pozostałe drogi o lokalnym znaczeniu zostały zaliczone do II kolejności utrzymania zimowego. Reszta miejskich ulic o znaczeniu osiedlowym oraz drogi wewnętrzne, zaliczone są do III kolejności utrzymania zimowego będą odśnieżane doraźnie w miarę potrzeb i możliwości, na podstawie zgłoszenie mieszkańców i służb komunalnych, po zakończeniu działań na drogach objętych stałym utrzymaniem.

Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego. 

W przypadku pozostałych terenów miejskich odpowiednie służby przystępują do usuwanie skutków w godzinach rannych tj. od godz. 5 do 6 i prowadzą prace do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego ciągów komunikacyjnych.

Termin całościowy realizacji akcji zima przypada na okres od 01.11.2018r.-30.04.2019r. W koniecznych przypadkach możliwe jest przesunięcie terminu gotowości zimowej firm wykonawczych poza ten okres.
V. Sprzęt
Wykonawcy dysponują odpowiednią ilością sprzętu i tak :
w przypadku dróg publicznych jest to 8 piaskarko-solarek, 7 pojazdów z pługiem odśnieżnym na jezdnie oraz 10 sztuk pojazdów z pługiem na chodnikach, 4 koparko-ładowarki wraz z niezbędną ilością materiałów potrzebną do zwalczania śliskości.
w przypadku parków, skwerów i cmentarzy jest to 7 ciągników, 1 ładowarka,  3 samochody osobowe oraz 5 samochodów skrzyniowych.
w przypadku pozostałych terenów ciągi piesze odśnieżane są głównie ręcznie z częściowy wykorzystaniem sprzętu mechanicznego
W przypadku gdy poszczególne jednostki miejskie dysponują dodatkowym wolnym sprzętem mechanicznym, jest on w pełni wykorzystywany w innych potrzebujących komórkach.   
VI. Pozostałe obszary miasta będące w utrzymaniu innych zarządców
Właściciele nieruchomości zobowiązani są również dbać o odśnieżanie dróg i chodników w granicach terenów, którymi zarządzają. Dotyczy to spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, administracji budynków (w zasobach  wojskowych, kolejowych itp.), firm i osób prywatnych. Ich obowiązkiem jest także oczyszczanie ze śniegu, lodu i błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych przy granicy nieruchomości, niezależnie od tego czyją stanowią własność (z wyjątkiem chodników, na których dopuszczony jest płatny postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania). Właściciele nieruchomości muszą również dbać o stan techniczny m.in. urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości i zlokalizowanych na niej obiektów, tak aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych.
Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 4

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 1
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 2
  BRAK SŁÓW
Komentarze (3)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ ergryt
4 miesiące temu ocena: 100%  3
"Mamy mnóstwo śniegu"??? Za moich czasów jak napadało śniegu to były metrowe zaspy.
~ kierowca
5 miesięcy temu ocena: 33%  2
"Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego." zdecydowany przykład takich "działań" było widać dziś.. paraliż w niektórych częściach miasta..
~ fasola
5 miesięcy temu ocena: 60%  1
Odśnieżanie praktycznie od 3 lat nie działa. Dziwie się że po 3 latach te same osoby wciąż zawalają sprawę. Z moich obserwacji wynika że Elbląg jest odśnieżny od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Nie raz widziałem w poniedziałek rano rozjeżdżony śnieg z niedzieli. A dzis to był absurd. Całe miasto ślizgało się lub obtłukiwało. Przejechałem je całe i zero odśnieżania. I w ramach dowcipu mozna traktowac deklarację miasta na którą trafiłem: Do usuwania skutków zimy wykonawcy zobowiązani są przystąpić równocześnie na wszystkich kategoriach dróg objętych stałym utrzymaniem, w ciągu 30 minut od wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W przypadku długotrwałych opadów prace prowadzone są w sposób ciągły, aż do czasu zapewnienia odpowiedniego standardu zimowego. hehehe
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.